Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
27011 28.03.2016 üldplaneering Koonga valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne
Koostajad Koonga VV ja Kobras AS
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
15167 18.02.2011 tööde teostamise
aruanne
Pikavere palevla katuse restaureerimistööde aruanne.
Koostaja Juhan Kilumets, Ain Pihl
Tallinn 2011
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
8163 14.11.2007 projekti
kooskõlastus
Pikavere palvela. Katuse ja vahelae muinsuskaitse eritingimused ja restaureerimise põhiprojekt.
Tellija: Muinsuskaitseamet
Reg nr: 27837
Koostaja: Ain Pihl
Tallinn 2007
Märkus: Arhiivis kooskõlastuse templita eksemplar.
Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Mari Lõhmus