Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37832 04.06.2020 infostend Mälestiste juurde turismiinfostendide paigaldamine.
WD 1.1-7/1347
Harjumaa nõunik, Heli Pappel
27994 03.08.2016 muinsuskaitse
eritingimused
Kernu vald Kohatu küla. Muinsuskaitse eritingimused Kernu mõisapargi detailplaneeringule. Kernu mõisa peahoone, reg-nr 2787, Kernu mõisa park, reg-nr 2788. Koostaja Kivisilla OÜ, maastikuarhitekt Ülle Grišakov. Tellija Skepast&Puhkim OÜ.
KKK 19.07.2016 nr 330
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
25978 16.10.2015 tööprojekti
kooskõlastus
Harju mk Kernu vald Kohatu küla. Kernu mõisa valguskaabel mikrotorustikus tööprojekt nr 135-15. Koostaja ELTEL Networks AS, ins. Jelena Raud. Tellija: AS Eesti Telekom.
Kooskõlastan M. Kinksi, P. Norki nõusolekul. Peaprojekteerijate arvamust arvestatud.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
23860 24.11.2014 projekti
kooskõlastus
Harju mk., Kernu vald, Kohatu küla. Kernu mõisa park, reg nr 2788. Kernu mõisa elektrivarustus. Põhiprojekt . Kd 1. Koostaja KH Energia-Konsult, projekteerija Andrus Lindpere. Tellija Kernu Ehitus OÜ.
Kooskõlastan M. Kinksi, P. Norki ja mõisapargi arhitekti K. Lootuse nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
22460 25.04.2014 projekti
kooskõlastus
Kernu vald Kohatu küla. Kernu mõisa peahoone veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrgud. Põhiprojekt. Kernu mõisa park, reg nr 2788. Koostaja Vana Tallinn OÜ, arhitekt Elo Sova, projekteerija Jüri-Olev Merits. Tellija AS EVORE.
KKK nr 273.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
22454 24.04.2014 projekti
kooskõlastus
Kernu vald Kohatu küla. Kernu mõisa park, reg nr 2788. Kernu mõisa pargi taastamise põhiprojekt. Koostaja Lootusprojekt OÜ, arhitekt Kersti Lootus. Tellija VanaTallinn OÜ.
KKK nr 273
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
22177 12.03.2014 projekti
kooskõlastus
Kernu vald Kohatu küla. Majutushoone ümberehitus, park ,reg nr 2788. Eelprojekt. Vana Tallinn, Elo Sova. Kernu mõisa pargi kaitsevööndis.
Kooskõlastan M. Kinksi, P. Norki nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
21985 05.02.2014 projekti
kooskõlastus
Kernu vald, Kohatu küla- elamu nr 7 osaline lammutusprojekt. Koostaja OÜ Vana Tallinn, arh. Ive Punger. Tellija AS Evore.
Kooskõlastan P. Norki, T. Laidvere nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
21959 30.01.2014 haljastusprojekti
kooskõlastus
Kernu vald, Kohatu küla. Kernu mõisa park. Puittaimestiku haljastuslik hinnang. Sanitaar- ja hooldusraiete plaan. Kernu mõisa park, reg nr 2788. Koostaja OÜ Lootusprojekt. Tellija Vana Tallinn OÜ.
kooskõlastan 21.01.14 KKK protokoll nr 267.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
21318 07.10.2013 muinsuskaitse
eritingimused
Kernu vald Kernu küla Kernu mõisa park, reg nr 2788. Kernu mõisa pargi muinsuskaitse eritingimused pargi restaureerimisprojekti koostamiseks. Koostaja OÜ Lootusprojekt, arhitekt Kersti Lootus, Tellija Vana Tallinn OÜ.
kooskõlastan 24.09.2013 nr 259, täiendus sisse viidud.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa