Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37945 26.06.2020 tööprojekti
kooskõlastus
Riigiküla KJ48 katoodijaama anoodkaabel ja anoodmaandus. Riigiküla katoodkaitsejaam, Rootsi, Tõrvajõe küla, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru Maakond. Asulakoht reg-nr 27896. KATOODKAITSE TÖÖPROJEKT. Töö nr PL20-01. Koostaja OÜ Pluvo Eesti, Jegor Vargo. Tellija Elering AS.
Kooskõlastatud arheoloogianõuniku nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
37718 25.05.2020 tööprojekti
kooskõlastus
Riigiküla KJ48 katoodijaama anoodkaabel ja anoodmaandus. Riigiküla katoodkaitsejaam, Rootsi, Tõrvajõe küla, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru Maakond. Asulakoht reg-nr 27896. KATOODKAITSE TÖÖPROJEKT. Töö nr PL20-01. Koostaja OÜ Pluvo Eesti, Jegor Vargo. Tellija Elering AS.
Kooskõlastatud arheoloogianõuniku nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
37541 04.05.2020 uuringute aruanne Kask, Silvia-Kristiin; Kriiska, Aivar. 2020. Arheoloogiline jälgimine Riigiküla XIII–XV asulakohtade kaitsevööndis (reg. nr 27896). Arheograator OÜ. Tallinn. Tellija: Vikerkaare aiandusühistu Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
36768 10.01.2020 uuringu tegevuskava Kask, Silvia-Kristiin; Kriiska, Aivar. Arheoloogiline jälgimine madalpinge kaabliliinide paigaldamisel Riigiküla XIII-XV (reg. nr 27896) asulakoha kaitsevööndis. Uuringukava. Arheograator OÜ. Tallinn, 2020 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
32605 15.05.2018 projekti
kooskõlastus
Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Tõrvajõe küla, Rootsi. Mälestis: Asulakoht reg-nr 27896. Maakaabelliini rajamine. Taotleja: Narva-Jõesuu linnavalitsus. Arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni koosoleku protokoll nr 138 02.02.2018 Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
24066 30.12.2014 projekti
kooskõlastus
Ida-Viru maakond, Jõhvi, Toila ja Vaivara. Kohtla-Järve - Narva D-kategooria gaasitorustiku I liini rekonstueerimine. Eelprojekt. Koostaja: HeatConsult OÜ. Tellija: EG Võrguteenus AS.
Kooskõlastatud Lõuna-Eesti järelevalveosakonna juhataja Reelika Niit, arheoloogiamälestiste peainspektor Ulla Kadakas ja ehitismälestiste nõunik Ilona Merzin nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai