Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
28827 13.12.2016 projekti
kooskõlastus
EELK Kose kiriku tornikiivri restaureerimine. Muinsuskaitse eritingimused. Põhiprojekt. Tellija: EELK Kose kogudus. Töö nr 16-12. Koostajad: J. Kilumets, A. Pihl. Kontrollis S. Ränd. Rändmeister OÜ, 2016

Alus: KKK protokoll oktoober 2016
Harjumaa nõunik, Ly Renter
24510 06.03.2015 uuringute aruanne Arheoloogilised uuringud Kose kiriku, reg-nr 2792, käärkambris. Koostaja Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut, arheoloog Villu Kadakas. Tellija Mõisaprojekt OÜ.
Kooskõlastamise komisjon, tuginedes muinsuskaitseseadusele ja kultuuriministri 04.07.2011 määrusele nr 15, otsustas: kiita aruanne heaks.
Harjumaa nõunik, Ly Renter
15934 29.06.2011 tööprojekti
kooskõlastus
Kose Püha Nikolause kiriku 19.sajandi juurdeehituse restaureerimise tööprojekt Arhitektuurne ja konstruktiivne osa. Tellija Kose kogudus, koostaja Mõisaprojekt OÜ Nele Rohtla, Peeter Püssim, Aleksander Danil. Harjumaa nõunik, Ly Renter
14623 05.11.2010 projekti
kooskõlastus
Kose Püha Nikolause kiriku 19. sajandi juurdeehituse restaureerimise põhiprojekt. Koostasid Peeter Püssim, Nele Rohtla
KKK prtokoll nr 18926.10.2010
2. Kose kiriku, reg nr 2792, 19. sajandi juurdeehituse restaureerimise põhiprojekt. Koostaja OÜ Mõisaprojekt, arhitekt Peeter Püssim, arhitekt Nele Rohtla, ehitusinsener Aleksander Danil. Tellija EELK Kose Püha Nikolause kogudus.
Ly Renter tutvustas põhiprojekti. Komisjon, tuginedes Muinsuskaitseseadusele ja kultuuriministri 30.06.2003 määrusele nr 9, otsustas vastavalt Muinsuskaitseameti põhimäärusele volitada vaneminspektor Ly Renterit kooskõlastama põhiprojekti kui on sisse viidud järgmised parandused:
2.1 kanda asendiplaanile küttetrassi asukoht ning näha ette arheoloogilised väliuuringud
2.2 lisada seletuskirja ja näidata joonistel küttetrassi hoonesse läbiviigu koht ja lahendus.
Märkus: küttetrassi hoonesse läbiviigu lahendus esitatakse tööprojektis.
Harjumaa nõunik, Ly Renter
14622 05.11.2010 muinsuskaitse
eritingimused
Kose Püha Nikolause kiriku 19.sajandi juurdeehituse restaureerimise muinsuskaitse eritingimused koostajad Peeter Püssim, Nele Rohtla.

Alus KKK protokoll nr189
1. Kose kiriku, reg nr 2792, 19. sajandi juurdeehituse restaureerimise muinsuskaitse eritingimused. Koostaja OÜ Mõisaprojekt, arhitekt Peeter Püssim, arhitekt Nele Rohtla, ehitusinsener Aleksander Danil. Tellija EELK Kose Püha Nikolause kogudus.
Ly Renter tutvustas eritingimusi. Komisjon, tuginedes Muinsuskaitseseadusele ja kultuuriministri 30.06.2003 määrusele nr 9, otsustas vastavalt Muinsuskaitseameti põhimäärusele volitada vaneminspektor Ly Renterit kooskõlastama eritingimusi
Harjumaa nõunik, Ly Renter
4709 07.06.2006 tööde teostamise
aruanne
Kose kiriku tornikellade korrastamise ja elektriliste helistamismasinate ning torniluukideavamise sulgemise süsteemi paigaldamise aruanne. Tln, 2006.Koost. Mäeväli Orelitöökoda OÜ. Tellija EELK Kose kogudus.
Kooskõlastan
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa