Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35901 11.09.2019 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Harjumaa Kose vald Kose pastoraadi peahoone katusekorruse osalise väljaehitamise ja restaureerimise muinsuskaitse järelevalve aruanne. Vahearuanne sept 2018- juuli 2019 tööde kohta. Koostas Elo Sova Vana Tallinn OÜ. Harjumaa nõunik, Ly Renter
32596 15.05.2018 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Harjumaa Kose vald Kose pastoraat välisuste ja akende paigaldamise muinsuskaitse järelevalve aruanne, koostaja OÜ Vana TAllinn Kalli Holland, Elo Sova. Harjumaa nõunik, Ly Renter
31529 05.12.2017 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Harjumaa Kose vald Kose Kose pastoraat välisuste ja akende paigaldamise muinsuskaitse järelevalve aruanne, koostaja Vana Tallinnn OÜ Kalli Holland, Elo Sova Harjumaa nõunik, Ly Renter
29842 04.05.2017 hooldusjuhend,
tegevuskava
Kose pastoraadi uue kahhelahju tegevuskava. Koostaja Oldschool OÜ Artur Ümar, tellija EELK Kose kogudus.

Alus: kontrollis Merle Kinks 03.05.2017.
Harjumaa nõunik, Ly Renter
29595 31.03.2017 projekti
kooskõlastus
Harjumaa Kose vald Kose pastoraat (2796). Katusekorruse restureerimise arhitektuurne põhiprojekt. Kalli Holland, Elo Sova OÜ Vana TAllinn

KKK 21.03.2017
Harjumaa nõunik, Ly Renter
28489 27.10.2016 muinsuskaitse
eritingimused
Kose vald Kose alevik Jõe tn 4/3. Kose pastoraadi peahoone, reg-nr 2796. Muinsuskaitse eritingimused hoone restaureerimiseks. Eskiis. Koostaja OÜ Vana
Tallinn, arhitekt Elo Sova. Tellija EELK Kose Püha Nikolause kogudus.

Ly Renter tutvustas muinsuskaitse eritingimusi ja eskiisi. Komisjon, tuginedes
muinsuskaitseseadusele, kultuuriministri 04.07.2011 määrusele nr 14 ja nr 15 ning Muinsuskaitseameti põhimäärusele, otsustas: volitada vaneminspektor Ly Renterit kooskõlastama muinsuskaitse eritingmusi ja võtta eskiis aluseks edasisel projekteerimisel.
Harjumaa nõunik, Ly Renter
26838 09.03.2016 hooldusjuhend,
tegevuskava
Harjumaa Kose vald Kose pastoraat. Avatäidete restaureerimise tegevuskava ja tööprojekt. Koostaja OÜ Vana Tallinn Elo Sova , Kalli Holland, tellija EELK Kose kogudus.

Alus: kontrollis Merle Kinks, Peeter Nork 09.03.2016
Harjumaa nõunik, Ly Renter
12639 30.11.2009 projekti
kooskõlastus
Kose valla Kose reoveekogumisala ÜF veemajandusprojekti vee- ja kanalisatsioonitorustike ning -rajatiste projekteerimine. Köide IX Osa IX-Jõe torustikud Harjumaa nõunik, Ly Renter