Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
29700 17.04.2017 projekti
kooskõlastus
Habaja aleviku ühiskanalisatsiooni ja veevärgi rekonstrueerimise II etapp. Tööprojekt, ühisveevärgi ja kanalisatsiooni torustik. Mart Taklai, Sweco Projekt.
Pinnasetöödel arvestada kultuuriväärtusega leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega ka väljaspool mälestise ja selle kaitsevööndi ala. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§§ 30-33, 443) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.

Mälestistel ja nende kaitsevööndis tuleb ehitus- ja kaevetööde teostajal eelnevalt Muinsuskaitseametist taotleda väikesemahuliste tööde luba (MuKS § 24; http://muinas.ee/sinule/vormid - Luba kinnismälestisel, selle kaitsevööndis ja muinsuskaitsealal väiksemahulisteks töödeks).
Harjumaa nõunik, Ly Renter