Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
25061 uurimistööde
programm
Harjumaa Kose vald Kõue-Triigi mõisa valitsejamaja. Ehituskonstruktsioonide seisundi uuringute tegevuskava, koostaja OÜ Vana Tallinn, Kalli Holland, Ive Punger.
21883 muinsuskaitse
eritingimused
Harjumaa Kõue vald Kõue-Triigi mõisa valitsejamaja Muinsuskaitse eritingimused hoone restaureerimiseks koostaja Vana Tallinn OÜ Kalli Holland, Elo Sova