Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
21900 22.01.2014 tööde teostamise
aruanne
EELK Muhu Katariina kiriku altarimaali "Kolgata", altari tekstitahvli ja altariseina konserveerimistööde ning uuringute aruanne.
EK Kanut
P.Ehasalu, E.Tedre
Tallinn 2012/2013
Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk
17666 23.03.2012 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Konserveerimistööde tegevuskava
märts-november 2012

EK Kanut, P.Ehasalu, Tallinn 2012

Tellija: Muinsuskaitseamet
Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk