Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
18329 22.06.2012 projekti
kooskõlastus
Kuusalu valla Kuusalu Kiiu ja Kolga aleviku ühisveevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide kaasajastamine.
Kolga alevik Koostaja Viimsi Keevitus AS

Arvestades piirkonna arheoloogiapärandi rohkust tuleb arvestada kultuuriväärtusega leidude ilmsikstuleku võimalusega. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 30-33, 41) on leidja kohustatud säilitama leiukoha muutumatul kujul ning teatama Muinsuskaitseametile ja kohalikule omavalitsusele.

Vk -torustike ajamisel ehitis-ja arheoloogiamälestiste kaitsevööndis on tööde teostajakohustatud kaevetööde eeltaotlema Muinsuskaitseametilt vastavaloa tööde alustamiseks. Tööde ajakavast teavitada Muinsuskaitseameti vaneminspektorit. Kiri 1.1-7/632

Kontrollis Merle Kinks 22.06.2012
Harjumaa nõunik, Ly Renter