Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35638 29.07.2019 hooldusjuhend,
tegevuskava
Tegevuskava Kuusalu kirikus lõunapoolsesse aknaavasse vitraaži kavandamine ja monteerimine, tegevuskava koostaja Andrei Lobanov Harjumaa nõunik, Ly Renter
32873 19.06.2018 hooldusjuhend,
tegevuskava
Tegevuskava Kuusalu ja Loksa vitraažide teostamine ja paigaldus. Andrei Lobanov. Harjumaa nõunik, Ly Renter
25922 18.05.2016 uuringute aruanne Kuusalu vald, Kuusalu alevik. Arheoloogiline järelvalve Kuusalu kirikus, reg-nr 2872, pikihoone põranda vahetusel. Koostaja FIE Villu Kadakas. Tellija EELK Kuusalu Laurentiuse kogudus.

Kooskõlastamise komisjon 22.09.2015 otsus nr 309. Komisjon, tuginedes muinsuskaitseseadusele ja kultuuriministri 15.06.2011 määrusele nr 10, otsustas: kiita aruanne heaks.
Muinsuskaitseameti Põhja-Eesti järelevalveosakonna juhataja, Peeter Nork
24559 16.03.2015 uuringu tegevuskava Kuusalu kirik. Arheoloogiliste uuringute tegevuskava põranda vahetusel pikihoone idaosas ja võidukaare piirkonnas. Allveearheoloogia nõunik, Maili Roio
18699 03.09.2012 tööprojekti
kooskõlastus
Kuusalu valla veemajandusprojekti vee-ja kanalisatsioonitorustikud Kuusalu vald Tööprojekt. Köide 2 Kuusalu aleviku vee-ja kanalisatsioonitorustikud. Joonised.
Ehitis- ja arheoloogiamälestiste kaitsevööndis toimuvate kaevetööde eel tuleb tööde teostajal:
1) taotleda Muinsuskaitseametist vastav luba tööde alustamiseks
2) teavitada tööde täpsest ajakavast Muinsuskaitseameti Harjumaa arheoloogiamälestiste vaneminspektorit, et tagada kaevetööde üle vaatamise võimalus kultusekivide (18174, 18176) kaitsevööndis .
Harjumaa nõunik, Ly Renter
18114 30.05.2012 tööprojekti
kooskõlastus
EstWin003 ELA056 Kaberneeme – Valkla – Kuusalu – Muuksi - Leesi Harjumaal Jõelähtme ja Kuusalu vallas nmikrosüsteemi - ja fiiberoptiliste sidekaablite paigalduse tööprojekt.
Tööde teostamisel mälestitsel ja mälestiste kaitsevööndis on kultuuriväärtusliku leiu ilmnemisel vajalik teavitada kohalikku omavalitsust ja Muinsuskaitseametit.
Harjumaa nõunik, Ly Renter
16533 05.10.2011 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Kuusalu Laurentsiuse kiriku kellasüsteemi uuendamise ja elektrifitseerimise aruanne. Harjumaa nõunik, Ly Renter
16532 05.10.2011 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Kuusalu Püha Laurentsiuse kirik Muinsuskaitselise järelvalve aruanne koostja Sulev Mäeväli. Harjumaa nõunik, Ly Renter
14998 10.01.2011 tööprojekti
kooskõlastus
Kellasüsteemi elektripaigaldis Kuusalu kirikus (2872). Siseelektripaigaldise ehitusprojekt. Projekteeris Valev Sard, tellija OÜ Mäeväli Orelitöökoda.


Alus: Merle Kinks vaatas läbi.
Harjumaa nõunik, Ly Renter
14331 17.09.2010 kooskõlastus Kuusalu Püha Laurentsiuse kiriku kellasüsteemi uuendamise ja elektrifitseerimise programm. Harjumaa nõunik, Ly Renter