Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34318 14.01.2019 välisvalgustuse
projekt
Kunda linna tänavavalgustuse taristu renoveerimise ehitusprojekti koostamine. Tööprojekt. Tänavavalgustus. Koostanud H.E. Vahesaar, R.Pärg. Hepta Group Energy OÜ. Tellija Viru-Nigula Vallavalitsus. Töö nr 18-307.
Kooskõlastuse alus: Kooskõlastamise komisjoni vähendatud koosseis - P.Nork, A.Lillak, M.Abel
WD nr 5.1-17.6/3-3
Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
19997 04.04.2013 tööde teostamise
aruanne
Kunda tsemendivabriku kontori hoone (Kunda muuseum). Remont-restaureerimine, muinsuskaitselise järelvalve aruanne. Katuse renoveerimine.2012 Rakvere. Tellija: Kunda LV. Tööde teostaja: OÜ Oto Ehitus. Lääne-Virumaa nõunik, Mirjam Abel
16618 18.10.2011 kooskõlastus Kunda Nordic Tsement AS-i võrkude võõrandamisega seotud tööd.
Klubi alajaama piirkond Kunda linnas Lääne-Virumaal.
Objekt on projekteeritud arhitektuurmälestiste 50m kaitsevööndisse:
Kunda tsemendivabriku ametnike elamu ja Kunda tsemendivabriku
kontori hoone.
Projekteerija: Irina Massejeva
Nr I02114, Köide Jõhvi 22.09.2011
TELLIJA: Jaotusvõrk OÜ
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
14949 28.12.2010 projekti
kooskõlastus
Katuse, akende ja välisuste remont-restaureerimistööde põhiprojekt
arhitektuurimälestis: Kunda tsemendivabriku kontori hoone reg. nr 28733
tellija: Kunda Linnavalitsus
koostaja: KEK Invest AS, M.Toomel, O.Okas. töö nr 10-82 Rakvere nov 2010
märkus: 1. kooskõlastamise komisjon 21.12.20110, kinnitatud 28.12.2010
2. täiendused on sisse viidud
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
14948 28.12.2010 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused.
Katuse, akende ja välisuste remont-restaureerimistööde põhiprojekti koostamiseks
arhitektuurimälestis: Kunda tsemendivabriku kontori hoone reg. nr 28733
tellija: Kunda Linnavalitsus
koostaja: KEK Invest AS, M.Toomel, O.Okas. töö nr 10-81
märkus: 1.kooskõlastamise komisjon 21.12.20110, kinnitatud 28.12.2010
Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam