Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
17588 12.03.2012 üldplaneering Halinga valla üldplaneering
Koostaja: Halinga VV, AB Novel OÜ
Tallinn 2012
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
15365 25.03.2011 projekti
kooskõlastus
Jaagupi-Uduvere kalmistu rekonstrueerimisprojekt
Nr 45KP10
tellija Halinga Vallavalitsus
koostaja Karl Hansson
Tartu 2010
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
10802 15.01.2009 hooldustööd Kuivanud, haigustest nõrgestatud ja lume rasku all murdunud puude mahavõtmine, et ära hoida hauatähiste purunemine Uduvere kalmistul Pärnumaa nõunik, Nele Rent