Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
30961 22.09.2017 üldplaneering Narva-Jõesuu linn. Narva-Jõesuu linna üldplaneering. Koostajad OÜ Zoroaster ja Narva-Jõesuu Linnavalitsus. KSH koostaja OÜ Adapte Ekspert.
KOOSKÕLASTAMISE KOMISJONI 11. JUULI 2017 KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 358
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
21049 27.08.2013 projekti
kooskõlastus
Narva-Jõesuu Nurme tn. 33 elamu, reg nr 28769, taastamine ja abihoone rajamine ilma detailplaneeringut koostamata. Põhiprojekt. Koostaja TÜ Merelähedane, projekteerija Toomas Mägi, vastutav spetsialist Aiki Kama. Tellija OÜ Demomark.
KOOSKÕLASTAMISE KOMISJONI 11. juuni 2013 KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 253
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
20757 15.07.2013 projekti
kooskõlastus
Narva-Jõesuu ÜVVK-torustike OSA 1 rekonstrueerimise ja laiendamise ehitusprojekt. Eelprojekt. Projekti SFOS kood: 2.1.0101.10-0079. TÖÖ NR: 148/13. Koostaja: KIIRVOOL OÜ. Tellija: AS Merko Infra, Projektijuht/ vastutav projekteerija: Toomas Piirsalu.
Kooskõlastatud Lõuna-Eesti järelevalve osakonnajuhataja Reelika Niit ja arheoloogiamälestiste peainspektor Ulla Kadakas nõusolekul.
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
19514 07.01.2013 projekti
kooskõlastus
Narva-Jõesuu Nurme 33, reg nr 28768, elamu eelprojekt, taastamine ja abihoone rajamine ilma detailplaneeringut koostamata.Töö nr.20092012. Koostaja TÜ Merelähedane, Toomas Mägi, vastutav spetsialist Aiki Kama. Tellija OÜ Demomark, Andrei Polikarpov.
KOOSKÕLASTAMISE KOMISJONI 11. detsember 2012.a. KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 241
Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
16005 11.07.2011 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused elamu taastamiseks. Tellija: OÜ Demomark. Töö nr.: AG-01-04-11. Läbinud kooskõlastamise komisjoni 14.06.2011. Komisjoni taotletud täiendused sisse viidud. Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa vaneminspektor, Madis Tuuder