Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
18699 03.09.2012 tööprojekti
kooskõlastus
Kuusalu valla veemajandusprojekti vee-ja kanalisatsioonitorustikud Kuusalu vald Tööprojekt. Köide 2 Kuusalu aleviku vee-ja kanalisatsioonitorustikud. Joonised.
Ehitis- ja arheoloogiamälestiste kaitsevööndis toimuvate kaevetööde eel tuleb tööde teostajal:
1) taotleda Muinsuskaitseametist vastav luba tööde alustamiseks
2) teavitada tööde täpsest ajakavast Muinsuskaitseameti Harjumaa arheoloogiamälestiste vaneminspektorit, et tagada kaevetööde üle vaatamise võimalus kultusekivide (18174, 18176) kaitsevööndis .
Harjumaa nõunik, Ly Renter
23054 16.07.2014 muinsuskaitse
eritingimused
Kuusalu kiriku pastoraadi peahoone muinsuskaitseeritingimused põlengu järgseks taastamistöödeks. Arhitekt Aleksander Skolimowski. Tellija EELK Kuusalu Laurentsiuse kogudus. Vastavalt 25, juuni 2014 aasta komisjoni otsusele nr 278.i Harjumaa vaneminspektor, Armin Rudi
23227 12.08.2014 projekti
kooskõlastus
Kuusalu kiriku pastoraadi peahoone Arhitektuur-ehituslik põhiprojekt vahelae ja katuse põlengu järgseteks taastamistöödeks. Tellija EELK Kuusalu kogudus, koostaja OÜ ASE Aleksander Skolimovski Harjumaa nõunik, Ly Renter
30087 25.08.2017 projekti
kooskõlastus
Kuusalu kiriku pastoraadi peahoone. Arhitektuur-ehituslik põhiprojekt 1.korruse ja keldri põlengu järgseteks taastamistöödeks. Koostaja arhitekt A. Skolimovski

Alus. KKK protokoll nr 350 04.04.2017
Harjumaa nõunik, Ly Renter
38284 17.08.2020 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Kuusalu pastoraadi restaureerimine. Esimese korruse ruumide taastamise jätkutööd. Muinsuskaitse järelevalve aruanne. Koostaja Aleksander Skolimovski. Harjumaa nõunik, Ly Renter