Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35449 01.07.2019 detailplaneering Valkla küla Töökoja kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on hoonestatud kinnistu jagamine kaheks tootmismaa sihtotstarbega kinnistuks.
Planeeringu koostaja Melotrix Grupp OÜ, Peeter Aunapu
5.1-17.5/734-2
Harjumaa nõunik, Heli Tomps
34991 02.05.2019 projekti
kooskõlastus
Maanteel nr 11265 Valkla-Haapse km 1,903 Valkla silla ümberehituse põhiprojekt, töö nr PP19003, projekteerija P.P.Projekt OÜ Harjumaa nõunik, Ly Renter
34503 13.02.2019 projekti
kooskõlastus
Valkla küla puurkaev-pumpla nr 4643 rekonstrueerimine, tellija Kuusalu Soojus OÜ, koostaja Keskkonnalahendused OÜ. Harjumaa nõunik, Ly Renter
34213 20.12.2018 projekti
kooskõlastus
Põhiprojekt veevarustus Pärtli kinnistu kinnistuväline veetorustik, koostaja AS Kordamed M. Jasman Harjumaa nõunik, Ly Renter
30206 14.06.2017 hooldusjuhend,
tegevuskava
Valkla mõisa pargi hoolduskava. Töö koostaja MTÜ Ajaveski Margit Pärtel. Harjumaa nõunik, Ly Renter
29767 24.04.2017 seisukoht taotlusele
või eskiisile
Projekteerimistingimust taotlus detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel, taotleja Goldman OÜ Mati-Dmitri Terestal Harjumaa nõunik, Ly Renter
29227 13.02.2017 uuringute aruanne Vedru, Gurly. 2015. Aruanne arheoloogilisest järelevalvest Valkla mõisa pargi (2887) kaitsevööndis asuval Lumiste kinnistul Kuusalu vallas/kihelkonnas Harjumaal 2015. a. MTÜ Arheoloogiakeskus Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
28164 20.01.2017 kooskõlastus Ootekoda Harju maakond, Kuusalu vald, Valkla küla, Harju maakond, Kuusalu vald. Valkla mõisa moonakamaja 1, 19.-20.saj.; Valkla mõisa tall,
19.-20.saj.; Valkla mõisa peahoone, 18.-20.saj.; Valkla mõisa park, 18.-20.saj kaitsevööndisse.
Harjumaa nõunik, Ly Renter
24741 15.04.2015 uuringu tegevuskava Vedru, Gurly. Arheoloogilise järelevalve tegevuskava Valkla mõisa pargi (2887) kaitsevööndis. MTÜ Arheoloogiakeskus. 14.04.2015 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
24540 11.03.2015 projekti
kooskõlastus
Muinsuskaitseamet kooskõlastab Maaküttetorustike projekti, koostaja TJ Hooldus OÜ, Lumiste talu kinnistu Valkla küla, Kuusalu vald, Harjumaa.
Lumiste talu asub kinnismälestiste Valkla mõisa keldri 2, reg nr 2895 Valkla mõisa keldri 1, reg nr 2894 Valkla mõisa aida reg nr 2888 Valkla mõisa pargi reg nr 2887 kaitsevööndis, sellest tulenevalt kehtivad kinnistu osas Muinsuskaitseseadusest tulenevad piirangud. Kaevetööde alustamiseks on vajalik taotleda Muinsuskaitseametilt tööde alustamise luba. Mulla- ja kaevetööde teostamisel on vajalik tagada arheoloogiline järelevalve.
Harjumaa nõunik, Ly Renter