Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
16662 25.10.2011 projekti
kooskõlastus
Valkla mõisa mü. kanalisatsioonirajatise katuse eelprojekt. Tln 2011. Koostaja AS Telor Ehitused. Tellija Hoolekandeteenused AS. Valkla mõisakompleksi kaitsevöönd.
Kooskõlastan peainspektori ja osak. juhataja nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
18114 30.05.2012 tööprojekti
kooskõlastus
EstWin003 ELA056 Kaberneeme – Valkla – Kuusalu – Muuksi - Leesi Harjumaal Jõelähtme ja Kuusalu vallas nmikrosüsteemi - ja fiiberoptiliste sidekaablite paigalduse tööprojekt.
Tööde teostamisel mälestitsel ja mälestiste kaitsevööndis on kultuuriväärtusliku leiu ilmnemisel vajalik teavitada kohalikku omavalitsust ja Muinsuskaitseametit.
Harjumaa nõunik, Ly Renter
19111 03.07.2018 projekti
kooskõlastus
Harjumaa, Kuusalu vald, Valkla küla. Pärtli kinnistu kinnistuväline veetorustik. Põhiprojekt. Veevarustus. Tln, 20.04.2018. Koostaja AS Kordamed.
Korduv kooskõlastus.
Harjumaa nõunik, Heli Tomps
24097 projekti
kooskõlastus
Maaküttetorustike projekt, koostaja TJ Hooldus Lumiste talu Valkla küla, Kuusalu vald, Harjumaa.
Lumiste talu asub kinnismälestiste Valkla mõisa keldri 2, reg nr 2895 Valkla mõisa keldri 1, reg nr 2894 Valkla mõisa aida reg nr 2888 Valkla mõisa pargi reg nr 2887 kaitsevööndis. Kaevetööde alustamiseks on vajalik taotleda Muinsuskaitseametilt tööde alustamise luba. Mulla- ja kaevetööde teostamisel on vajalik tagada arheoloogiline järelevalve.
24540 11.03.2015 projekti
kooskõlastus
Muinsuskaitseamet kooskõlastab Maaküttetorustike projekti, koostaja TJ Hooldus OÜ, Lumiste talu kinnistu Valkla küla, Kuusalu vald, Harjumaa.
Lumiste talu asub kinnismälestiste Valkla mõisa keldri 2, reg nr 2895 Valkla mõisa keldri 1, reg nr 2894 Valkla mõisa aida reg nr 2888 Valkla mõisa pargi reg nr 2887 kaitsevööndis, sellest tulenevalt kehtivad kinnistu osas Muinsuskaitseseadusest tulenevad piirangud. Kaevetööde alustamiseks on vajalik taotleda Muinsuskaitseametilt tööde alustamise luba. Mulla- ja kaevetööde teostamisel on vajalik tagada arheoloogiline järelevalve.
Harjumaa nõunik, Ly Renter
24741 15.04.2015 uuringu tegevuskava Vedru, Gurly. Arheoloogilise järelevalve tegevuskava Valkla mõisa pargi (2887) kaitsevööndis. MTÜ Arheoloogiakeskus. 14.04.2015 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
28164 20.01.2017 kooskõlastus Ootekoda Harju maakond, Kuusalu vald, Valkla küla, Harju maakond, Kuusalu vald. Valkla mõisa moonakamaja 1, 19.-20.saj.; Valkla mõisa tall,
19.-20.saj.; Valkla mõisa peahoone, 18.-20.saj.; Valkla mõisa park, 18.-20.saj kaitsevööndisse.
Harjumaa nõunik, Ly Renter
29227 13.02.2017 uuringute aruanne Vedru, Gurly. 2015. Aruanne arheoloogilisest järelevalvest Valkla mõisa pargi (2887) kaitsevööndis asuval Lumiste kinnistul Kuusalu vallas/kihelkonnas Harjumaal 2015. a. MTÜ Arheoloogiakeskus Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
29767 24.04.2017 seisukoht taotlusele
või eskiisile
Projekteerimistingimust taotlus detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel, taotleja Goldman OÜ Mati-Dmitri Terestal Harjumaa nõunik, Ly Renter
30206 14.06.2017 hooldusjuhend,
tegevuskava
Valkla mõisa pargi hoolduskava. Töö koostaja MTÜ Ajaveski Margit Pärtel. Harjumaa nõunik, Ly Renter