Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36939 14.02.2020 hooldusjuhend,
tegevuskava
Loksa Maarja kiriku vitraažide teostamine ja paigaldus. Tegevuskava. Andtei Lobanov. WD reg kuupäev 14.02.2020 Harjumaa nõunik, Ly Renter
32873 19.06.2018 hooldusjuhend,
tegevuskava
Tegevuskava Kuusalu ja Loksa vitraažide teostamine ja paigaldus. Andrei Lobanov. Harjumaa nõunik, Ly Renter
16899 06.12.2011 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Loksa Püha Maria kiriku kellasüsteemi saneerimise ja elektrifitseerimise 2. etapp. Koostas Toomas Mäeväli Harjumaa nõunik, Ly Renter
16898 06.12.2011 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Loksa Püha Maria kiriku kellatorni luukidekorrastamise ajal tehtud muinsuskaitselise järelvalve aruanne. Koostas Sulev Mäeväli Harjumaa nõunik, Ly Renter
16534 05.10.2011 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Loksa Maarja kiriku kellasüsteemi saneerimise ja elektrifitseerimise aruanne , koostaja Oü Mäeväli Orelitöökoda. Harjumaa nõunik, Ly Renter
15956 04.07.2011 hooldusjuhend,
tegevuskava
Loksa Maarja kiriku kellasüsteemi saneerimise ja elektrifitseerimise 2. etapp Toomas Mäeväli Harjumaa nõunik, Ly Renter
14785 30.11.2010 tööprojekti
kooskõlastus
Kellasüsteemi elektripaigaldis Loksa kirikus. Elektripaigaldise ehitusprojekt. Projekteerinud Valev Sard OÜ Raja Elekter.

Kooskõlstamise alus: Merle Kinksi vaatas läbi elektripaigaldise ehitusprojekti, esitatud märkused edastati projkekteerijale 27.10.2010e-kirjaga.
Harjumaa nõunik, Ly Renter
14084 28.07.2010 kooskõlastus Loksa Maarja kiriku kellasüsteemi saneerimise ja elektrifitseerimise programm. Kooskõlastatud Ü.Juki ja S.Sombri nõusolekul. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Peeter Nork
6340 07.03.2007 projekti
kooskõlastus
Jalgtee rajamine Loksa linnas Tallinna tänava liiklusohutumaks muutmise eesmärgil Posti tänavalt Pärna tänavani ja Pärna tänavalt Lõuna tänavani. Tallinna ja Rahu tänaval külgneb jalgtee Loksa kirikuaia ja kirikuaia piirdemüüriga. Kõnnitee laius kuni 2,0 m. Harjumaa nõunik, Ly Renter
5859 12.12.2006 detailplaneering Tallinna mnt 54 kinnistu detailplaneering: ehitusõiguse seadmine kiriku abihoone rajamiseks. Harjumaa nõunik, Ly Renter