Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37212 25.03.2020 uuringu tegevuskava Vedru, Gurly. Harju-Madise kirikuaias teostatavate arheoloogiliste uuringute kava. Arheoloogiakeskus MTÜ. 17.03.2020 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
37091 06.03.2020 välisvalgustuse
projekt
Harju-Madise kiriku välisvalgustus, Araco OÜ, Töö nr P293-01TP
WD 1.1-7/513
Harjumaa nõunik, Heli Tomps
27675 15.06.2016 hooldusjuhend,
tegevuskava
Von Rammide perekonna ajaloolise graniidist hauamonumendi restaureerimine Harju Madisel.
Tegevuskava koostaja: Restitutor OÜ, reg nr12494473, aadress Tallinnn 11912 Looklev tee 22, MKA tegevusluba 744/2013;Paul Uibopuu
Harjumaa nõunik, Ly Renter
25302 30.06.2015 hooldusjuhend,
tegevuskava
Tegevuskava Perekond Von Rammide krüptidega ajaloolise hauaplatsi restaureerimistööd
Harju-Madise Harju-Madise kirikuaias, 14.-19.saj. (registrinumbriga 2919)
Harjumaa nõunik, Ly Renter
19705 13.02.2013 muinsuskaitse
eritingimused
Harju-Madise kirik, reg nr 2917, ja kirikuaed, reg nr 2919. Muinsuskaitse eritingimused kirikule välisvalgustuse projekteerimiseks. Koostaja OÜ Vana Tallinn, Kalli Holland. Tellija EELK Harju Madise kogudus.
Kooskõlastan 05.02.2013 KK protokolli nr 244 alusel. Parandused sisse viidud.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa