Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
28869 16.12.2016 tööde teostamise
aruanne
Padise vald Padise küla. Padise mõisa peahoone, reg-nr 2922, põhjatiiva kahe ruumi maalingufragmentide konserveerimistööde aruanne. Koostaja KAR-Grupp AS, konservaator Sirje Sorok. Tellija AS Restor.
KKK 29.11.2016 nr 340.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
28392 11.10.2016 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Harju maakond, Padise vald, Padise küla. Padise mõisa peahoone, 19.saj., reg nr 2922, põhjatiiva kahe ruumi maalingufragmentide konserveerimistööde tegevuskava. Koostaja KAR-Grupp, konservaator: Sirje Sorok. Tellija: AS Restor.
Kooskõlastan M. KInksi, M. Silla, P. Norki nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
27126 13.04.2016 projekti
kooskõlastus
Padise vald, Padise küla, Padise mõisa peahoone, reg nr 2922, põhjatiiva I ja II korruse ruumide sisekujunduse põhiprojekt. Koostaja AS Restor, arh M. Keskküla, Eve Tannberg, Liis Keskküla. Tellija OÜ von Ramm.
Kooskõlastan M. Kinksi, P. Norki nõusolekul. Täiendused sisse viidud.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
26526 18.01.2016 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Padise vald, Padise küla, Padise mõis. Padise mõisa peahoone punase salongimaalingufragmendi avamine ja konserveerimine. Konserveerimistööde aruanne. Koostaja Maalingumeister OÜ, Vaike Vahter. Tellija OÜ von Ramm.
KKK 18.02.2014 nr 269.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
24933 04.05.2015 projekti
kooskõlastus
Projekteerimistööd ja keskkonnamõjude hindamine kalade kudetingimuste parandamiseks Loode-Eesti jõgedes Osa 5, Ehitustööd Kloostri jõel, Karilepa ojal, Saeveski peakraavil ja Piskjõe peakraavil. Põhiprojekt. Kooskõlastus vastavalt arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni otsusele, koosoleku protokoll nr 54
24.04.2015
Harjumaa vaneminspektor, Armin Rudi
21793 20.12.2013 tööde teostamise
aruanne
Padise vald, Padise küla, Padise mõisa peahoone, reg nr 2922. Restaureerimistööde aruanne. Maalingufragmentide katmine profülaktilise kleebisega. Koostaja Maalingumeister OÜ, restauraator Vaike Vahter. Tellija OÜ von Ramm. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
21740 12.12.2013 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Harjumaa, Padise vald, Padise mõisa peahoone. Reg. nr. 2922. Padise mõisa peahoone Punase salongi maalingufragmendi avamine ja konserveerimine. Konserveerimistööde tegevuskava. Koostaja Maalingumeister OÜ , Vaike Vahter. Tellija: OÜ von Ramm.
Kooskõlastan M. Kinksi, M. Silla, P. Norki nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
20726 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Padise mõisa peahoone. reg nr 2922. Restaureerimistööde tegevuskava. Maalingufragmentide katmine profülaktilise kleebisega. Koostaja Maalingumeister OÜ, konservaator Vaike Vahter. Tellija OÜ von Ramm.
Kooskõlastan peainspektor Ü. Jukki nõusolekul.
20709 07.01.2014 uuringute aruanne Padise mõisa peahoone. Reg nr 2922. Viimistluskihtide aruanne. Koostaja KAR-Grupp, konservaator Sirje Sorok. Tellija OÜ von Ramm.
Kooskõlastan M. Kinksi ja Ü. Jukki nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
20530 11.06.2013 uuringu tegevuskava Padise vald, Harjumaa. Padise Mõisa peahoone, reg nr 2922. KROHVIMAALINGUTE UURINGUTE TEGEVUSKAVA. Koostas: KAR-GRUPP AS, Sirje Sorok. Tellija: OÜ von Ramm. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa