Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
28642 21.11.2016 projekti
kooskõlastus
Vallamaja, Padise küla, Padise vald. Padise rahvamaja rekonstrueerimise projekt. Eelprojekti staadium, Töö nr 09-17-2016. Koostajad Arhitektibüroo Siiri Kasemets OÜ, PROJEKTGRUPP ROSENBERG OÜ, INSENERIBÜROO ESE OÜ. Tellija Padise vallavalitsus.
Kooskõlastan M. Kinksi, T. Talki, P. Norki nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
24933 04.05.2015 projekti
kooskõlastus
Projekteerimistööd ja keskkonnamõjude hindamine kalade kudetingimuste parandamiseks Loode-Eesti jõgedes Osa 5, Ehitustööd Kloostri jõel, Karilepa ojal, Saeveski peakraavil ja Piskjõe peakraavil. Põhiprojekt. Kooskõlastus vastavalt arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni otsusele, koosoleku protokoll nr 54
24.04.2015
Harjumaa vaneminspektor, Armin Rudi
21092 04.09.2013 projekti
kooskõlastus
Padise vald, Padise küla, Padise mõisa karjakastelli, reg nr 2926, katuse muinsuskaitse eritingimused katuse ehitusprojekti koostamiseks ja eelprojekt katuse ehitamiseks. Koostaja AB Siiri Kasemets OÜ, arhitekt Siiri Kasemets. Tellija Kloostri Köök OÜ.
Kooskõlastan KKK nr 256 13.08.2013. Parandused sisse viidud.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
17232 30.01.2012 tööprojekti
kooskõlastus
Harjumaa, Padise vald, Padise küla, Keskuse tee elektriauto laadimispunkti liitumine. Tln 2012. Koostaja Eesti Energia Võrguehituse AS. Tellija EE Jaotusvõrk OÜ. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa