Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38923 11.11.2020 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Osalise restaureerimise muinsuskaitse järelevalve aruanne. Risti kiriku lääne- ja tornifassaadi restaureerimine.
WD 5.1-17.4/2591
Harjumaa nõunik, Heli Pappel
36269 29.10.2019 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused fassaadide restaureerimiseks.
Välisviimistluse põhiprojekt.
OÜ Vana Tallinn, töö nr VT-19028
WD 1.1-7/2638
Harjumaa nõunik, Heli Pappel
35524 12.07.2019 tööde teostamise
aruanne
HARJU-RISTI KIRIK Lääne-eeskoja siseviimistluse restaureerimine
Tööde teostaja Eva Mölder
WD 5.1-17.8/32
Harjumaa nõunik, Heli Pappel
31940 02.02.2018 hooldusjuhend,
tegevuskava
Risti kiriku välisukse restaureerimine, tellija EELK Risti kogudus, koostaja Rändmeister OÜ, Juhan Kilumets, Eva Mölder

Alus: kontrollisid Dan Lukas, Sille Sombri, Peeter Nork, Kersti Siim
Harjumaa nõunik, Ly Renter
30130 07.06.2017 hooldusjuhend,
tegevuskava
Harju maakond, Padise vald, Harju-Risti küla, Risti kirik, reg nr 2934. Automatiseeritud passiivne tuulutussüsteemi paigaldamise tegevuskava. Koostaja Tallinna Tehnikaülikool, Lembit Kurik. Tellija EELK Risti kogudus.
Kooskõlastan S. Sombri, M. Kinksi, P. Norki nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
28263 21.09.2016 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Padise vald, Harju-Risti küla, Risti kirik, reg nr 2934. Lääne-eeskoja siseviimistluse restaureerimine. Tegevuskava. KOOSTAJA OÜ Rändmeister, konservaator E. Mölder. Tellija EELK Risti kogudus.
Kooskõlastan M. Kinksi, M. Silla, P. Norki nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
26519 18.01.2016 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Padise vald, Harju-Risti küla, Risti kirik. Harju-Risti kirik, 15.saj. Kooriruumi ja käärkambri siseviimistluse restaureerimine 2011-2012. Aruanne. Koostaja OÜ Rändmeister, Eva Mölder. Tln 2014. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
24511 06.03.2015 uuringute aruanne Arheoloogilised uuringud ja järelevalve Harju-Risti kirikus, reg-nr 2934, põrandate vahetusel 2010.-2011. a. Koostaja Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut, arheoloog Villu Kadakas, Kaire Tooming. Tellija Rändmeister OÜ.
Kooskõlastamise komisjon, tuginedes muinsuskaitseseadusele ja kultuuriministri 04.07.2011 määrusele nr 15, otsustas: kiita aruanne heaks.
Harjumaa nõunik, Ly Renter
24069 31.12.2014 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Harju-Risti kirik, 15.saj, reg nr 2934. Harju-Risti kiriku pikihoone idapoolsete võlvikute restaureerimine 2011-2013. Aruanne. Koostaja Rändmeister OÜ, konservaator Eva Mölder. Tellija EELK Risti kogudus.

KKK 18.11.2014 protokoll nr 288
Silja Konsa tutvustas muinsuskaitselise järelevalve aruannet. Komisjon, tuginedes muinsuskaitseseadusele ja kultuuriministri 15.06.2011 määrusele nr 10, otsustas: kiita aruanne heaks kui on sisse viidud järgmised parandused:
7.1 punkt 1.1. lk 4: lisada ennistuskoda Kanuti teostatud analüüside aruanne
7.2 punkt 4.1. lk 5: lisada parandusmördi koostis
7.3 lisada hinnang tehtud restaureerimistööde muinsuskaitselisele kvaliteedile.
Komisjon tunnustab kõrge tasemega koostatud töö eest!
Parandused sisse viidud 31.12.2014.
Harjumaa nõunik, Ly Renter
23432 19.09.2014 projekti
kooskõlastus
Padise vald Harju-Risti küla. Harju-Risti kiriku lähiümbruse vertikaalplaneerimise põhiprojekt. Harju-Risti kirik, reg nr 2934, Harju-Risti kirikuaed ja kalmistu, reg nr 2935. Koostaja Lootusprojekt OÜ, arhitekt Kersti Lootus. Tellija EELK Risti kogudus.
Koosõlastan 12.08.2014 nr 281, täiendused sisse viidud.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa