Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37905 18.06.2020 projekti
kooskõlastus
Riigitee 11247 Ääsmäe-Hageri km 0,21-0,265 ristmik. Töö nr 19055.
Tööd toimuvad osaliselt mälestise reg-nr 2956 kaitsevööndis.
WD 5.1-17.6/620-1
Harjumaa nõunik, Heli Tomps
34710 22.03.2019 projekti
kooskõlastus
Väljavahi/Põllu-Kaevu/Saksa kinnistute detailplaneeringujärgne Sõidu- ja kõnnitee põhiprojekt. Tellija Eesti Ühistumajad OÜ. Projekteerija OÜ Mastlop, töö nr 17115 Harjumaa nõunik, Heli Tomps
34284 08.01.2019 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitseamet kooskõlastab Ääsmäe küla, Karja tee, Karjavahe tee,
Kaseurva tee, Birkenhofi 1 ja Voore tee L4 kinnistute vahelise maa-ala ja lähiala
detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused. Seotud kultuurimälestised: Ääsmäe mõisa
peahoone, 18. saj reg-nr 2957, Ääsmäe mõisa park, 18.-20. saj reg-nr 2956, Ääsmäe mõisa
ait-kuivati, 18.-20. saj reg-nr 2955. Koostaja: AB Artes Terrae OÜ, Mart Hiob, Sulev Nurme. Tellija:
Saue Vallavalitsus.
Harjumaa nõunik, Heli Tomps
33081 18.07.2018 projekti
kooskõlastus
Aasamäe tn 3-9 liitumine elektrivõrguga. ÄÄsmäe küla, Saue vald Harjumaa nõunik, Heli Tomps
32091 02.03.2018 projekti
kooskõlastus
Väljavahi/Põllu-Kaevu/Saksa kinnistute DP järgne sõidu- ja kõnnitee põhiprojekt. Muinsuskaitseameti järelevalveosakonna juhataja, Peeter Nork
28838 14.12.2016 projekti
kooskõlastus
Saue vald, Ääsmäe küla 11403 Ääsmäe mõisa tee km 0,968...1,532. Ääsmäe tee ja Ääsmäe mõisa tee jalg- ja jalgrattatee põhiprojekt (TP-004/16b). Ääsmäe mõisa ühine kaitsevöönd, reg 2956, 2957. Koostaja Lemminkäinen Eesti AS. Tellija Saue Vallavalitsus.
Kooskõlastan M. Kinksi, P. Norki nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
28241 16.09.2016 projekti
kooskõlastus
Harju maakond, Saue vald, Ääsmäe küla. 11402 Ääsmäe tee ja 11403 Ääsmäe mõisa tee jalg- ja jalgrattatee põhiprojekt. Koostaja Lemminkäinen Eesti AS. Tellija: Saue Vallavalitsus.
Kooskõlastan M. Kinksi ja P. Nork nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
25434 21.07.2015 tööprojekti
kooskõlastus
Keila-Jõgisoo 10 kV fiidri rek.I etapp Ääsmäe küla, Saue vald, Harju maakond. Tööprojekt . Koostaja: OÜ Keskkonnaprojekt , tellija Elektrilevi OÜ
Töid teostatakse riigi kaitse all oleva kinnismälestise Ääsmäe mõisa park (reg. nr 2956)
kaitsevööndis. Trassitöödega ei tohi kahjustada Ääsmäe mõisa teed ääristavaid, pargi alleesse
kuuluvaid puid. Enne tööde alustamist on vajalik taotleda Muinsuskaitseametist kinnismälestisel ja
selle kaitsevööndis läbiviidavate väikesemahuliste tööde luba.
Harjumaa vaneminspektor, Armin Rudi
23494 26.09.2014 projekti
kooskõlastus
Ääsmäe mõisaansambli hoonete ühine kaitsevöönd, reg nr 2955, 2956, 2957. Abihoone rekonstrueerimine. Eelprojekt. Koostaja Tartu Ehitus AS, Julia Vizel. Tellija Ly Kriiska.
KKK 09.09.2014 nr 283. Täiendused sisse viidud.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
22679 23.05.2014 tööprojekti
kooskõlastus
Ääsmäe keskuse ÕL KL-ks, AJ-de rek, Ääsmäe, Saue vald, Harjumaa. Tööprojekt. Koostaja :EESTI ENERGIA VÕRGUEHITUS AS. TELLIJA: Elektrilevi OÜ.
MKA kirjas esitatud täiendused sisse viidud.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa