Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34422 29.01.2019 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Voore mõisa teenijatemaja nr 2 aruanne, välisseinte krohvimine lubikrohvigaVoore mõis (72704:003:0353), Koppelmaa küla, Saue vald, Harju maakond, koostaja: Taavi Leis, Krohvikoda OÜ

WD 5.1-17.4/224 29.01.2019
Harjumaa nõunik, Ly Renter
25923 06.10.2015 projekti
kooskõlastus
Saue vald Koppelmaa küla. Voore mõisa teenijatemaja 2, reg-nr 2971, ümber- ja juurdeehituse põhiprojekt. Koostaja FIE Ants Rajando, arhitekt. Tellija Edunet OÜ.
Komisjon 11.08.2015 protokoll nr 306 väljavõte protokollist: Komisjon , tuginedes muinsuskaitseseadusele, kultuuriministri 04.07.2011 määrusele nr 15 ja Muinsuskaitseameti põhimäärusele, otsustas: volitada vaneminspektor Ly Renterit kooskõlastama põhiprojekti kui on sisse viidud parandused.

Parandused on sisse viidud.
Harjumaa nõunik, Ly Renter
24127 14.01.2015 trassi kooskõlastus Veetrass Harjumaa Saue vald Koppelmaa küla Voore mõis (72704:003:0353)

Alus: kontrollis Peeter Nork, Ulla Kadakas 13.01.2015.
Harjumaa nõunik, Ly Renter
23639 20.10.2014 projekti
kooskõlastus
Saue vald Voore küla Voore mõisa teenijatemaja 2, reg nr 2971, katuse restaureerimise põhiprojekt. Koostaja arhitekt Ants Rajando. Tellija Edunet OÜ.
Täiendused sisse viidud.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
23342 03.09.2014 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Harjumaa, Koppelmaa küla, Voore mõis. Voore mõisa teenijatemaja 2, reg nr 2971, seenkahjustuste tõrjetööde tegevuskava. Koostaja Puleium OÜ. Tellija Edunet OÜ. Lisatud katuse ülesmõõtmisjoonised,; koostaja FLUX PROJEKT OÜ. arhitektI. Laos.
Kooskõlastan KKK 12.08.2014 protokolli nr 281 alusel.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
23182 06.08.2014 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Harjumaa, Koppelmaa küla, Voore mõisa teenijatemaja 2, reg nr 2971. Teisaldus- ja seenkahjustuste tõrjetööde tegevuskava. Koostaja Puleium OÜ. Tellija Edunet OÜ.
Kooskõlastan M. Kinksi ja R. Niit´u nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
22812 13.06.2014 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Harjumaa, Saue vald, Koppelmaa küla. Voore mõisa peahoone (reg nr 2969) ja Voore mõisa teenijatemaja 2 (reg nr 2971) seenkahjustuste tõrjetööde tegevuskava. Koostaja Puleium OÜ. Tellija: Kristjan Sakk.
Kooskõlastan M. Silla, P. Norki nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
22731 03.06.2014 muinsuskaitse
eritingimused
Saue vald Koppelmaa küla. Voore mõisa peahoone, reg nr 2969, Voore mõisa teenijatemaja 1, reg nr 2970, Voore mõisa teenijatemaja 2, reg nr 2971, Voore mõisa piirdeaed, reg nr 2972. Muinsuskaitse eritingimused. Koostaja FIE Arhitekt Ants Rajando. Tellija Edunet OÜ.
Kooskõlastan KKK 13.05.14 nr 275. Täiendused sisse viidud.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa