Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36144 14.10.2019 tööde teostamise
aruanne
Voore mõisa viinaköök aruanne, siseseina ülesladu, vuukimine ja müüri katmine. Töö koostaja: Taavi Leis, Krohvikoda OÜ
Siseseina maakivi ülesladu, vuukimine ja siseseina müüri pealmise osa katmine asbestivaba eterniitplaadiga.
WD 1.1-7/2474
Harjumaa nõunik, Heli Tomps
33837 06.11.2018 tööde teostamise
aruanne
Maakivist hoone (viinaköök) seinte vuukimistööd, silluste parandus, müüride katmine laineplaadiga (eterniit). Tööde teostamise aeg 2018 juuli - oktoober Harjumaa nõunik, Heli Tomps
25570 hooldusjuhend,
tegevuskava
Voore mõisa viinaköögi tegevuskava Harju maakond, Saue vald, Koppelmaa küla, Viinaköögi. Koostaja Maari Idnurm.