Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37492 28.04.2020 KOV ehitusluba LIFE UrbanStorm Viimsi valla testalade projekteerimine. Viimsi mõisa park. Kraavi korrastamine. SWECO Projekt AS, töö number 20420-0004 Harjumaa nõunik, Heli Tomps
35282 06.06.2019 projekti
kooskõlastus
Viimsi mõisapargi mänguväljaku projekt. Lars Laj Eesti OÜ, töö nr LL19-523 Harjumaa nõunik, Heli Tomps
32481 30.04.2018 projekti
kooskõlastus
Viimsis Nelgi tee rekonstrueerimise põhiprojekt (lõigul Aiandi tee kuni Tulbiaia tee, sh. Gladiooli tee) rekonstrueerimisprojekt.
Materjalid kirja 5.1-17.6/218 juures
Alus: kontrollis Merle Kinks
Harjumaa nõunik, Ly Renter
30128 07.06.2017 hooldusjuhend,
tegevuskava
Harju maakond, Viimsi vald, Viimsi alevik, Viimsi mõisa park, reg nr 2989. Viimsi mõisa pargi dendroloogiline inventuur ja hoolduskava (2017-2026). Koostaja Maastikuarhitektuuri Büroo OÜ, maastikuarhitektid Valdeko Lukken, Laura Andla, Kreeta Sipelgas. Tellija Viimsi Vallavalitsus.
Kooskõlastan Raili Uustaluga koostöös.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
29431 07.03.2017 tööprojekti
kooskõlastus
Haabneeme alevik, Viimsi alevik, Viimsi vald. Haabneeme aleviku ja Viimsi aleviku võrgupiirkondade ühendtorustiku tööprojekt. Koostaja OÜ DEM Projekt. Tellija Adven Eesti AS.
Kooskõlastan M. Kinksi, P. Norki nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
27677 15.06.2016 muinsuskaitse
eritingimused
Viimsi vald Viimsi alevik. Muinsuskaitse eritingimused Viimsi alevikus Mõisa tee 3, 5, 7, 9 ja Aiandi tee 9A ja 11 detailplaneering koostamiseks. Mälestiste Viimsi mõisa peahoone, 19.-20.saj., reg-nr 2988, Viimsi mõisa park, 19.-20.saj., reg-nr 2989, Viimsi mõisa moonakatemaja 1, 19.-20.saj., reg-nr 2993, kaitsevööndis. Koostaja AS Restor, Kadi Särgava. Tellija KMK Stuudio OÜ.
Alus protokoll nr 327 31.05.2016 Komisjon, tuginedes muinsuskaitseseadusele, planeerimisseadusele ja kultuuriministri 04.07.2015 määrusele nr 4 ning Muinsuskaitseameti põhimäärusele, otsustas: volitada vaneminspektor Silja Konsat kooskõlastama muinsuskaitse eritingimusi kui on sisse viidud järgmised parandused:
3.1 lisada kultuuriministri 04.07.2015 määruse nr 4 § 4 (1) 5) kohaselt skeem, millel märkida planeeritaval maa-alal paiknevad kinnismälestised, nende kaitsevööndid ja teised kultuuriväärtuslikud objektid ning visualiseerida eritingimustega seatud nõuded (erinevate kõrguspiirangutega alad, ehituskeelualad, vajalikud vaatesektorid ja vaatekoridorid jms);
3.2 täpsustada muinsuskaitse eritingimuste p 5.1: mälestiste kaitsevööndi alale piirdeid mitte kavandada. Kogu planeeringualal ei ole piirete keelamine vajalik.
Parandused sisse viidud 15.06.2016.
Harjumaa nõunik, Ly Renter
27068 05.04.2016 muinsuskaitse
eritingimused
Viimsi mõisa park. Muinsuskaitse eritingimused rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. Jõgeva, 2006. Koost. Raili Uustalu. Tellija Viimsi Vallavalitsus.
Kooskõlastan, KKKprotokoll nr 94 06.12.2006. nr 5911.
Uuesti kooskõlastatud 04.03.2016; alus KKK 22.02.2016.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
27054 04.04.2016 tööprojekti
kooskõlastus
Viimsi vald Viimsi mõisa pargi, reg-nr 2989, teede rekonstrueerimise tööprojekt (I etapp). Tööprojekti koostaja Kivisilla OÜ. Muinsuskaitse eritingimuste uuesti kooskõlastamine, koostaja FIE Raili Uustalu. Tellija Viimsi Vallavalitsus.
Kooskõlastan muudatuse, vastavad osad seletuskirjas ja joonistel (Muudatus R 1 28.03.2016).
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
26820 07.03.2016 tööprojekti
kooskõlastus
Viimsi vald Viimsi mõisa pargi, reg-nr 2989, teede rekonstrueerimise tööprojekt (I etapp). Tööprojekti koostaja Kivisilla OÜ. Muinsuskaitse eritingimuste uuesti kooskõlastamine, koostaja FIE Raili Uustalu. Tellija Viimsi Vallavalitsus.
KKK 22.02.2016, nr 319.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
24512 06.03.2015 projekti
kooskõlastus
Viimsi alevik Hämariku tee 8 abihoone rekonstrueerimisprojekt. Arhitektuuri osa eelprojekt. Viimsi mõisa pargi, reg-nr 2989, kaitsevöönd. Koostaja KAOS Arhitektid OÜ, arhitektid Margit Aule ja Mae Köömnemägi. Tellija Lii Truuväärt.

Alus: KKK protokoll nr 295 25.02.2015
Harjumaa nõunik, Ly Renter