Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34756 29.03.2019 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Viimsi mõisa moonakatemaja 2 Aiandi tee 15 restaureerimistööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne Harjumaa nõunik, Heli Pappel
28143 31.08.2016 projekti
kooskõlastus
Viimsi vald Aiandi tee 15. Viimsi mõisa moonakatemaja 2, reg-nr 2994, restaureerimisprojekt. Arhitektuurne osa. Põhiprojekt. Koostaja KAOS Arhitektid OÜ, arhitekt Margit Aule. Tellija OÜ Aiandi tee 15, Priit Villemson.
KKK 19.07.2016 nr 330, täiendused arhitekt Merle Kinksiga üle vaadatud.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
26388 18.12.2015 projekti
kooskõlastus
Viimsi vald Aiandi tee 15. Viimsi mõisa moonakatemaja 2, reg-nr 2994, restaureerimisprojekt. Arhitektuurne osa. Eelprojekt. Koostaja KAOS Arhitektid OÜ, arhitekt Margit Aule. Tellija OÜ Aiandi tee 15, Priit Villemson.
Kooskõlatan KKK 03.11.2015 nr 312, täiendused sisse viidud.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
22911 30.06.2014 muinsuskaitse
eritingimused
Aiandi tee 15, Viimsi vald. Viimsi mõisa moonakatemaja 2, 19.-20. saj, reg nr 2994. Muinsuskaitse eritingimused hoone taastamiseks elamuna. Koostaja OÜ Anteris, vastutav spetsialist Sirli Naska, Mari Luukas. Tellija Tõnu Lilloveer, Tiit Lilloveer.
KKK 10.06.2014 nr 277; täiendused sisse viidud.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
22859 18.06.2014 uuringute aruanne Aiandi tee 15, Viimsi vald. Viimsi mõisa moonakatemaja 2, 19.-20. saj, reg nr 2994. Uuringute aruanne. Koostaja OÜ Anteris, Mari Luukas, Sirli Naska. Tellija Tõnu Lilloveer, Tiit Lilloveer.
Kiita uuringute aruanne heaks (KKK 10.06.2014 pr 277)
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
22706 30.05.2014 uuringu tegevuskava Harjumaa, Viimsi vald, Aiandi tee 15. Viimsi mõisa moonakatemaja 2, reg nr 2994 uuringute tegevuskava. Tellija Tõnu Lilloveer, Tiit Lilloveer. Koostajad: Mari Luukas, Sirli Naska - OÜ Anteris.
Kooskõlastan M. Kinksi, P. Norki nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
19172 09.11.2012 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Viimsi alevikus Mõisa tee 3, 4, 5, 7, 9 ja Aiandi tee 11 kinnistute detailplaneeringu koostamiseks, Viimsi mõisa peahoone, reg nr 2988, Viimsi mõisapargi, reg nr 2989 ning Viimsi mõisa moonakatemajade, reg nr 2993 ja 2994 kaitsevöönd. Koostaja Liivi Künnapu. Tellija Viimsi Vallavalitsus.
Kooskõlastan 30.10.12. KKK nr 238 otsuse alusel. Parandus tehtud.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
12317 30.09.2009 üldplaneering Viimsi aleviku keskosa üldplaneering. Koostaja OÜ Rein Murula Arhitektuuribüroo. Tellija Viimsi Vallavalitsus. Kooskõlastatud KKK nr 161, parandused tehtud. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Peeter Nork