Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
31882 25.01.2018 tööprojekti
kooskõlastus
Kärdla linn, Hiiumaa: Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni laiendamise projekt "Kärdla IV" ala 4 ja Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni laiendamise projekt "Kärdla IV" ala 4 tööprojekt. Hiiumaa nõunik, Karin Kirtsi
20851 30.03.2014 infostend Infotahvli paigaldamise asukohaskeem. Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
16878 01.12.2011 projekti
kooskõlastus
Välisviimistlusprojekt (fassaadide värvimiseks) töö nr. 11-33 Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
14258 02.09.2010 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused restaureerimiseks. 2010 Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas