Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
40927 06.07.2021 projekti
kooskõlastus
Toom-Kooli 7 hoovihoone C I-III korruse ehitusprojekti muudatusprojekt. Tellija: Toom-Schule OÜ TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
39295 17.12.2020 uuringute aruanne Toom-Kooli hoovihoone C II korruse interjööri viimistlusuuringute aruanne. Tellija: Toom-Schule OÜ TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
38709 12.10.2020 tööprojekti
kooskõlastus
Toom-Kooli 7 fassaadide restaureerimise tööprojekt. Tellija: Toom-Schule OÜ TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
37919 21.06.2020 uuringu tegevuskava Toom-Kooli 7 hoone C II korruse viimistlusuuringute kava. Tellija: Toom-Schule OÜ TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
37051 27.02.2020 projekti
kooskõlastus
Toom-Kooli 7 hoovihoone C 1.-3. korruse restaureerimise eelprojekt. Tellija: Toom-Schule OÜ. Töö nr: 1906EP TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
36963 17.02.2020 projekti
kooskõlastus
Toom-Kooli 7 hoovi heakorrastamise põhiprojekt. Tellija: Toom-Schule OÜ. Töö nr: 1912EP TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
36527 03.12.2019 uuringute aruanne Toom-Kooli 7 fassaadide viimistlusuuringute aruanne. Tellija: Toom-Kooli 7 KÜ TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
36131 11.10.2019 tööde teostamise
aruanne
Toom-Kooli 7 injektsioonvaiade paigaldamise teostusdokumentatsioon TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
34524 18.02.2019 projekti
kooskõlastus
Toom-Kooli tn 7 vundamentide tugevdamine. Põhiprojekt. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Urve Arukaevu
34300 10.01.2019 uuringute aruanne Toom-Kooli 7 hoovihoone C I-III korruse restaureerimise ehitusajaloolise uuringu aruanne ja mõõdistusprojekt. Telljia: Toom-Schule OÜ TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas