Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
39337 22.12.2020 projekti
kooskõlastus
Rahukohtu 4 hoone 2 jahutuse ja ventilatsiooni põhiprojektid. Koostaja: Amecon OÜ. Sisehoovi jahutus- ja ventilatsiooniseadmete varjestuse projekt. Koostaja: Restor AS. Tellija: Kuldlõvi AS. Tehnoseadmete varjestuse lahenduse kiitis heaks TLPA muinsuskaitse komisjon 09.12.2020 TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
38649 05.10.2020 projekti
kooskõlastus
Rahukohtu 4 hoone 2 kütte põhiprojekt. Tellija: Kuldlõvi AS TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
38645 05.10.2020 projekti
kooskõlastus
Rahukohtu 4 hoone 2 veevarustuse ja kanalisatsiooni põhiprojekt. Tellija: Kuldlõvi AS TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
38643 05.10.2020 projekti
kooskõlastus
Rahukohtu 4 hoone 2 sisearhitektuurne põhiprojekt. Tellija: Kuldlõvi AS TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
38601 01.10.2020 projekti
kooskõlastus
Rahukohtu 4 hoone 2 automaatika, tugevvoolu, nõrkvoolu ja valgustuse põhiprojekt. Tellija: Kuldlõvi AS TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
37447 22.04.2020 projekti
kooskõlastus
Rahukohtu 4 hoone 2 ümberehitamise ja restaureerimise põhiprojekt. Tellija: Kuldlõvi AS. Töö nr: 20-019. Heaks kiidetud TLPA muinsuskaitse komisjoni 22.04.2020 otsusega. TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
36941 15.02.2020 uuringute aruanne Rahukohtu 4 hoone 2 põrandate ehitus- ja viimistlusuuringute aruanne. Tellija: Kuldlõvi AS TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
36855 28.01.2020 uuringu tegevuskava Rahukohtu 4 hoone 2 põrandate ehitus- ja viimistlusuuringute tegevuskava. Tellija: Kuldlõvi AS TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
36224 21.10.2019 projektieelne
kooskõlastus
Rahukohtu 4 hoone 2 eskiisprojekt. Tellija: Kuldlõvi AS. Töö nr: 20-019 TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
36223 21.10.2019 muinsuskaitse
eritingimused
Rahukohtu 4 hoone 2 muinsuskaitse eritingimused. Tellija: Kuldlõvi AS TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas