Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
18696 31.08.2012 projekti
kooskõlastus
Rahukohtu 4 keldri võlvlae taastamise projekt TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
23803 17.11.2014 projekti
kooskõlastus
Rahukohtu 4. Muudatusprjoekt. Tellija: Altenberg Reval AS. Tellija esindaja: Magnus Akerborg. Töö nr 2014-13. Autor: Ignar Fjuk. Kaastöö: arhitekt Indrek Palm. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
24394 19.02.2015 projekti
kooskõlastus
Rahukohtu 4 hoovivärava projekt TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
24448 27.02.2015 projekti
kooskõlastus
Rahukohtu 4 Iiri saatkonna hoone siseviimistluse projekt TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
27737 20.06.2016 tööprojekti
kooskõlastus
Rahukohtu 4 hoone A vundamendi tugevdusprojekt (mikrovaiade rajamine) TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
28510 31.10.2016 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Rahukohtu 4 Hollandi saatkonna hoone vundamendi tugevdamise aruanne TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
36157 15.10.2019 muinsuskaitse
eritingimused
Rahukohtu 4 hoone 2 restaureerimise muinsuskaitse eritingimused. Tellija: Kuldlõvi AS TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
36223 21.10.2019 muinsuskaitse
eritingimused
Rahukohtu 4 hoone 2 muinsuskaitse eritingimused. Tellija: Kuldlõvi AS TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
36224 21.10.2019 projektieelne
kooskõlastus
Rahukohtu 4 hoone 2 eskiisprojekt. Tellija: Kuldlõvi AS. Töö nr: 20-019 TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
36855 28.01.2020 uuringu tegevuskava Rahukohtu 4 hoone 2 põrandate ehitus- ja viimistlusuuringute tegevuskava. Tellija: Kuldlõvi AS TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas