Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
27978 28.07.2016 uuringu tegevuskava Kraut, Ants. Arheoloogilise uuringu tegevuskava Tallinna muinsuskaitsealal nr 2589 Toompea tänaval. Tallinn, 28.07.2016. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
27898 14.07.2016 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Pika jala väravatorni fassaadide restaureerimise järelevalve aruanne Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
27874 12.07.2016 uuringu tegevuskava Reppo, Monika. Kopli trammitee I etapi arheoloogiline järelevalve lõigul Ahtri tn - Suur Rannavärav. Uurimistööde programm. Tellija: Bauschmidt OÜ. Tallinn, 08.07.2016. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
27785 29.06.2016 hooldustööd Tallinna linnamüüri lõigu Müürivahe 2 hooldustööde kava TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
27510 26.05.2016 tööprojekti
kooskõlastus
Vister, Kaisa. Komandandi tee tänavavalgustuse elektrivarustus. Asendiplaan. Joon nr LP2918-1. 26.05.2016. Kõigile kaevetöödele lahtisel meetodil tellida arheoloogiline järelevalve Muinsuskaitseameti tegevusluba omavalt ettevõttelt. Kõikide tööde käigus ilmnevate ajalooliste konstruktsioonide vajalikud lammutused kooskõlastada TLPA Muinsuskaitse osakonnaga. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
27475 20.05.2016 uuringute aruanne Kraut, Ants. Arheoloogilise uuringu aruanne Tallinnas Tammsaare pargis Uue turu hoone keldri kaevetöödel. Tallinn, 2016. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
27267 28.04.2016 tööprojekti
kooskõlastus
Panova, I. Pärnu mnt 11 võrgu ümberehitus. Elektrikaablite asendiplaan. Töö nr PL15-112.1. Enne kaevetööde alustamist teavitada TLPA arheoloogi. Arvestada, et kultuuriväärtusega leidude ilmnemisel tuleb tellida nende arheoloogiline uurimine. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
27265 28.04.2016 muinsuskaitse
eritingimused
Tallinn, Suure Rannavärava väiksema varjendi remont-restaureerimiseks muinsuskaitse eritingimused. Koostanud Aleksandr Pantelejev. Tellija Noorte Loojate Ühendus MTÜ Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
27166 18.04.2016 uuringu tegevuskava Kraut, Ants. Arheoloogilise uuringu tegevuskava Tallinnas Tammsaare pargis Turuhoone keldri kaevetöödel. Tallinn, 17.04.2016. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
27149 15.04.2016 uuringu tegevuskava Kraut, Ants. Arheoloogilise uuringu tegevuskava Tallinnas Reaalkooli kirdeküljel. Tallinn, 14.04.2016. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk