Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37634 14.05.2020 trassi kooskõlastus Elektrikaablite asendiplaan Tallinna Linnaplaneerimise Ameti eeslinnade peaspetsialist, Kirsi-Merilin Luik
37523 01.05.2020 uuringute aruanne Janika Viljat. Arheoloogilne järelevalve Tallinnas Rannamäe teel (lõigul Suurtüki tn kuni Pikk tn) Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal (reg. nr.2589) ja all-linna kindlustatud alal (reg. nr. 3015) vahemikus 08.08–10.08. 2018. aastal seoses tänavavalgustuse rekonstrueerimistöödega. Tartu 2020. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
37284 03.04.2020 projekti
kooskõlastus
Gootide reduudi restaureerimise põhiprojekt. Tellija: TLPA muinsuskaitse osakond. Töö nr: GOOTI_PP/2020. Arhitekt Olavi Nõmmik TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
37277 02.04.2020 uuringute aruanne Gurly Vedru. Aruanne arheoloogilistest uuringutest Tallinna linnamüüri juures (Tallinna vanalinna muinsuskaitseala, 2589; Toompea linnuse ringmüüri ja konsoolitornide säilmed, 2997; all linna kindlustused linnamüür, tornid, väravaehitised, muldkindlustused, vallikraav, 3015) 2019. aastal. Tallinn 2020. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
37219 25.03.2020 uuringute aruanne Bremeni torni ukse dendrokronoloogilise uuringu aruanne. Tellija: TLPA muinsuskaitse osakond TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
37021 23.02.2020 tööde teostamise
aruanne
Suurtüki 12 remonditöökoja ja pumbamaja hoonete lammutus- ja konserveerimistööde teostamise aruanne. Tellija: Tallinna Linnavaraamet TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
36834 23.01.2020 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Tallinna linnamüüri Pika Jala lõigu (Rataskaevu 22, Lühike Jalg 6 osas) restaureerimise muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Tellija: Tallinna Kultuuriamet TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
36833 23.01.2020 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Tallinna linnamüüri Bremeni torni ja Brookusplatsi vahelise lõigu (Vene 38 osas) restaureerimise muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Tellija: Tallinna Kultuuriamet TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
36827 21.01.2020 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Tallinna linnamüüri ja Toompea tugimüüri valgustuse rajamise muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Tellija: AS Merko Infra. Töö nr: 18039 TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
36709 30.12.2019 uuringute aruanne Monika Reppo, Paul Ööbik, Ragnar Nurk. ARHEOLOOGILINE JÄLGIMINE TOOMPUIESTEE – NUNNE TN –SUUR-KLOOSTRI TN – GÜMNAASIUMI TN, TALLINN (2015). ARUANNE. TALLINN 2019. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik