Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
6120 31.01.2007 tööde teostamise
aruanne
Hellemanni torni remont-restaureerimise muinsuskaitselise järelevalve aruanne TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
6015 10.01.2007 tööde teostamise
aruanne
Tallitorni ja Neitsitorni vahelise kaitsekäigu katuse restaureerimise muinsuskaitse järelevalve aruanne TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
5601 01.11.2006 kooskõlastus Hellemanni torni restaureerimine arhitektuur-ehituslik osa tööjoonised Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
4893 06.07.2006 projekti
kooskõlastus
välisviimistluse ja trepikoja remondi põhiprojekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
4425 02.05.2006 projekti
kooskõlastus
Rootsi ja Igeri bastionite restaureerimise arhitektuursete detailide projekt (N. Mäger)
Esitatud ka ventilatsiooni, elektri- ja tuletõrjesüsteemide tööprojektid.
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
4227 20.03.2006 projekti
kooskõlastus
Pika Hermanni torni ehitustööde organiseerimise plaan. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
4165 06.03.2006 projekti
kooskõlastus
Viru tn 26/Valli 1 Viru värava eeltorni juurdeehituse välisviimistluse põhiprojekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
4051 07.02.2006 projekti
kooskõlastus
Assauwe torn- rekonstueerimine Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
3955 17.01.2006 uurimistööde
programm
Viru värava eelvärava torni juurdeehituse muinsuskaitse väliuuringute programm TKVA juhtivspetsialist, Olev Liivik
3954 17.01.2006 muinsuskaitse
eritingimused
Viru värava eelvärava torni juurdeehituse muinsuskaitse eritingimused TKVA juhtivspetsialist, Olev Liivik