Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
3933 11.01.2006 uurimistööde
programm
Väike-Karja 6, uurimis-lammutustööde programm TKVA juhtivspetsialist, Olev Liivik
1801 02.09.2004 projekti
kooskõlastus
Tallinna Linnamuuseumi filiaali Kiek in de Köki torni restau-
reerimistööde eelprojekt. OÜ H.Uuetalu (vastavalt arhitek-
tuurimälestiste ekspertnõuk. prot. nr. 43). Kaust TKVA-s.
Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Hain Toss
1183 29.03.2004 projekti
kooskõlastus
Uus t.11 hoone A ja B 1. korruse äri- ja bürooruumide mõõdistusprojekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
1035 22.01.2004 projekti
kooskõlastus
Projekteerija OÜ H.Uuetalu
Eppingi torni katusealusele tuuletõkkekile paigaldamine
omanik Tallinna linn
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
1029 20.01.2004 muinsuskaitse
eritingimused
Neitsitorni muinsuskaitse eritingimused
Tellija Tallinna Kultuuriväärtuste Amet
Riigi Kinnisvara AS
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
317 31.01.2003 projektieelne
kooskõlastus
Scone bastioni pargi eskiislahendus. Arh. T.Linna. Kooskõlastan (kaust TKVA-s) Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Hain Toss
19 25.10.2002 projekti
kooskõlastus
Kooskõlastus 4059
Koigi Põhikooli heakorrastustööde tehniline projekt. Autor: AB R.A.E. OÜ; ins. T. Sinkonen. Kärkus kooskõlastusel: Kooskõlastatud hoone teepoolne lahendus. Pargipoolsel küljel tuleb anda kogu pargi üldlahendus. (kaust arhiivis).
Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Jaan Vali