Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36827 21.01.2020 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Tallinna linnamüüri ja Toompea tugimüüri valgustuse rajamise muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Tellija: AS Merko Infra. Töö nr: 18039 TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
36709 30.12.2019 uuringute aruanne Monika Reppo, Paul Ööbik, Ragnar Nurk. ARHEOLOOGILINE JÄLGIMINE TOOMPUIESTEE – NUNNE TN –SUUR-KLOOSTRI TN – GÜMNAASIUMI TN, TALLINN (2015). ARUANNE. TALLINN 2019. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
36602 10.12.2019 uuringute aruanne Monika Reppo, Kaur Lillipuu. TRASSITÖÖD KAARLI KIRIKU ÜMBRUSES, TALLINN. ARHEOLOOGILINE JÄLGIMINE. ARUANNE. TALLINN 2019. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
36366 11.11.2019 uuringute aruanne Ants Kraut. Arheoloogilised uuringud Tallinnas Georg Otsa tänaval 2015.a. Aruanne. Tallinn 2019. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
36360 08.11.2019 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Suurtüki 12 katuse metallist kandetarindite, laetalade demonteerimise ja sekundaarsete siseseinte lammutamise tegevuskava. Tellija: Tallinna Linnavaraamet. Töö nr: 6102019 Koostaja: Sergei Averjanov. TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
36185 19.10.2019 projekti
kooskõlastus
Ingeri bastioni (Kiek in de Köki kindlustustemuuseum) lisavalgustuse põhiprojekt. Tellija: Tallinna linnamuuseum TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
36171 17.10.2019 uuringute aruanne Monika Reppo. ARHEOLOOGILINE JÄLGIMINE KAARLI PST 4A KÜTUSEMAHUTI TEISALDAMISEL (2015). ARUANNE. TALLINN 2019. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
36133 12.10.2019 tööprojekti
kooskõlastus
Türgi tiiva trepi valgustuse projekt. Koostaja: DeltaE Inseneribüroo. Tellija: Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
36114 09.10.2019 projekti
kooskõlastus
Toompargis Snelli tiigi settest puhastamise eelprojekt. Tellija: Tallinna Kesklinna Valitsus. Töö nr: 2018159 TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
36110 08.10.2019 projekti
kooskõlastus
Pikk Jalg 2 Pika Jala väravatorni liinipinge muutmise tööprojekt. Tellija: Elektrilevi OÜ TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas