Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
33477 18.09.2018 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Komandandi teega külgnev piirdemüür. Piirdemüüri restaureerimise tegevuskava. Töö nr R-S-01-06-18. Koostanud Andrus Rospu, Margo Lill. Silur OÜ, Tallinn, 2018. TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Eero Kangor
33446 13.09.2018 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Bastioniosa haljasala Rannamäe tee lõunaküljel. Haljasala nõlvade korrastamise tegevuskava. Koostanud Andrus Rospu, Silur OÜ. Tallinn, 2018. TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Eero Kangor
33176 07.08.2018 uuringu tegevuskava Aivar Kriiska; Janika Viljat. Arheoloogiline järelvalve Tallinnas, Rannamäe tee lõigus Suurtüki tn kuni Pikk tn tänavavalgustuse rekonstrueerimisel. Tegevuskava. Tartu 2018. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
33105 23.07.2018 uuringu tegevuskava Monika Reppo, Kaur Lillipuu. ARHEOLOOGILINE JÄRELEVALVE KAARLI KIRIKU ÜMBRUSES, TALLINN. UURIMISTÖÖDE PROGRAMM. TALLINN 2018. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
33104 23.07.2018 uuringu tegevuskava Monika Reppo. ARHEOLOOGILINE JÄRELEVALVE EESTI MEREMUUSEUMI (PIKK 70, TALLINN) REKONSTRUEERIMISTÖÖDEL. UURIMISTÖÖDE PROGRAMM. TALLINN 2018. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
32816 14.06.2018 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Laboratooriumi 27 Köismäe torniga piirnevate linnamüüri lõikude restaureerimise tegevuskava. Tellija: Tallinna Kultuuriamet TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
32815 14.06.2018 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Laboratooriumi 29 // 31 // 33 Plate torni ja Renteni torni vaheliste linnamüüri lõikude restaureerimise tegevuskava. Tellija: Tallinna Kultuuriamet TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
32814 14.06.2018 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Müüürivahe 4 Assauwe torni ja Harju tänava vahelise linnamüüri lõigu restaureerimise tegevuskava. Tellija: Tallinna Kultuuriamet TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
32813 14.06.2018 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Müürivahe 42 Hellemanni torni ja Viru tänava vahelise linnamüüri lõigu restaureerimise tegevuskava. Tellija: Tallinna Kultuuriamet TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
32812 14.06.2018 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Müürivahe 54 Munkadetaguse torni ja Hellemanni torni vahelise linnamüüri lõigu restaureerimise tegevuskava. Tellija: Tallinna Kultuuriamet TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas