Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
8959 24.03.2008 projekti
kooskõlastus
Plate torni osalised muinsuskaitse eritingimused ja osalise restaureerimise projekt TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
9566 18.06.2008 projekti
kooskõlastus
Toompuiestee 8 Hirvepargi paviljoni kohviku põhiprojekt TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
10761 09.01.2009 projektieelne
kooskõlastus
Harju tänava II eelvärava säilinud maa-aluste müüride eksponeerimise ning markeerimise eskiisprojekt TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
10992 13.02.2009 muinsuskaitse
eritingimused
Harjumäe kõlakoja muinsuskaitse eritingimused TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
11605 25.05.2009 projektieelne
kooskõlastus
Loewenschede torni eelprojekt. TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
11778 19.06.2009 projektieelne
kooskõlastus
Skoone bastionil ajutise NO99 teatrihoone eskiisprojekt TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
11847 02.07.2009 projekti
kooskõlastus
Pika Jala väravatorni valgustuse projekt TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
13318 26.03.2010 tööde teostamise
aruanne
Munkadetaguse torni restaureerimise muinsuskaitselise järelevalve aruanne TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
14656 11.11.2010 projekti
kooskõlastus
Piire Ingeri bastionil TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
14988 06.01.2011 projektieelne
kooskõlastus
Skoone bastionile püstitatava ajutise NO99 põhuteatri eelprojekt TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas