Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
13755 04.06.2010 projekti
kooskõlastus
Arheoloogilised eeluuringud seoses maa-aluse parkla rajamisega Toomas Tamla
13834 16.06.2010 uuringute aruanne Arheoloogiline järelevalve elektrivarustuse trasside rajamisel Tallinnas Suur-Karja ja G. Otsa tänavatel kesk- ja uusaegse Karjavärava kompleksi maa-alal 2009. aastal. Tööde teostajad: R. Nurk, G. Püüa, V. Kadakas, G. Toos; luba nr 5418. Tööde tellija: Apsida Ehitus. Tööde teostamise aeg: 02.07-20.08. 2009. Toomas Tamla
14404 30.09.2010 uurimistööde
programm
Arheoloogilised uuringud bastionaalvööndi kindlustuste ja kultuurkihi selgitamiseks. Toomas Tamla
14461 07.10.2010 trassi kooskõlastus Sadevete kanalisatsiooni ja drenaaži rajamine Ingeri bastionile Vabadussõja võidusamba tagusele alale. Kaevetööde ajaks on vältimatu tellida arheoloogiline järelevalve; vajadusel tuleb korraldada arheoloogilised kaevamised. Toomas Tamla
14779 30.11.2010 uuringute aruanne R. Nurk. Skoone bastioni arheoloogiliste eeluuringute vahearuanne. Tallinn 2010 Toomas Tamla
14781 30.11.2010 uuringute aruanne R. Nurk. Arheoloogilised eeluuringud Väikese Rannavärava bastioni alal. Tallinn 2010. Toomas Tamla
14782 30.11.2010 uuringute aruanne R. Nurk. Täiendavad arheoloogilised eeluuringud Väikese Rannavärava bastioni alal. Tallinn 2010. Toomas Tamla
15737 01.06.2011 uuringute aruanne Sten Berglund. Aruanne 03.-05. 11 ja 11.-12. 11. 2010 toimunud arheoloogilisest järelevalvest Tallinnas Hirvepargis, Toompuiestee 8. Tartu 2010. Toomas Tamla
16292 29.08.2011 trassi kooskõlastus Elektrikaabli paigaldus. Toomas Tamla
17359 16.02.2012 trassi kooskõlastus Tallinna Lindamäe pargi sadevete kanalisatsioon. Tööprojekt Toomas Tamla