Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
30503 24.07.2017 projekti
kooskõlastus
Põltsam, P. Pikk jalg tänava pollarite ja tehnovõrkude projekt. Põhiprojekt. Tallinn, juuli 2017. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
30544 01.08.2017 projekti
kooskõlastus
Rannamäe tee 10, Lai tn 51, Rannamäe tee T2 // Väike Rannavärav, Tallinn. LJS 205 liinipinge muutmine. Töö nr PL16-40-176. Projekt e-kirjaga. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
30623 14.08.2017 uuringu tegevuskava Reppo, M. Arheoloogiline järelevalve Komandandi aed, Tallinn. Uurimistööde programm. Tallinn, 2017. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
30776 31.08.2017 uuringute aruanne Treuman, K. ARUANNE ARHEOLOOGILISTE UURINGUTE TEOSTAMISE KOHTA HARJU MAAKONNAS TALLINNA LINNAS KESKLINNA LINNAOSAS ESTONIA PST. 4/ G. OTSA TN. 9. Tallinn, 2017. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
30778 31.08.2017 seisukoht taotlusele
või eskiisile
Tallinn Pikk tn 70. All- linna kindlustused - linnamüür, tornid, väravaehitised, muldkindlustused, vallikraav, 13. -18.saj, reg-nr 3015. Paks Margareeta. Eskiisprojekt. Uus variant. Koostaja KOKO Arhitektid OÜ. Tellija Eesti Meremuuseum.
Võtta aluseks edasisel projekteerimisel.
Ehituspärandi nõunik, Merle Kinks
30810 04.09.2017 seisukoht taotlusele
või eskiisile
Pikk 70 Paksu Margareeta ja kogesaali eskiisprojekt. Tellija: Eesti Meremuuseum. Töö nr: 16-21. TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
30848 11.09.2017 kooskõlastus Harjumäel (Ingeri bastion) lipumastide taastamine TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
31248 31.10.2017 uuringute aruanne Reppo, M. & Lillipuu, K. ARHEOLOOGILINE JÄRELEVALVE MERE PST 11, MERE PST T2 JA PÕHJA PST T2 VEETRASSI RAJAMISEL (2015). ARUANNE. Tallinn, 2017. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
31258 02.11.2017 uuringute aruanne Andok, R. & Reppo, M. Põhja pst trassitööde arheoloogiline järelevalve. Aruanne. Tallinn, 2017. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
31459 29.11.2017 uuringute aruanne Monika Reppo. ARHEOLOOGILINE JÄRELEVALVE KOMANDANDI AED, KOMANDANDI TEE 2, TALLINN (2017). ARUANNE. TALLINN 2017. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk