Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
1183 29.03.2004 projekti
kooskõlastus
Uus t.11 hoone A ja B 1. korruse äri- ja bürooruumide mõõdistusprojekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
4051 07.02.2006 projekti
kooskõlastus
Assauwe torn- rekonstueerimine Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
4165 06.03.2006 projekti
kooskõlastus
Viru tn 26/Valli 1 Viru värava eeltorni juurdeehituse välisviimistluse põhiprojekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
4227 20.03.2006 projekti
kooskõlastus
Pika Hermanni torni ehitustööde organiseerimise plaan. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
4425 02.05.2006 projekti
kooskõlastus
Rootsi ja Igeri bastionite restaureerimise arhitektuursete detailide projekt (N. Mäger)
Esitatud ka ventilatsiooni, elektri- ja tuletõrjesüsteemide tööprojektid.
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
4893 06.07.2006 projekti
kooskõlastus
välisviimistluse ja trepikoja remondi põhiprojekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
5601 01.11.2006 kooskõlastus Hellemanni torni restaureerimine arhitektuur-ehituslik osa tööjoonised Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
6121 31.01.2007 projekti
kooskõlastus
Skoone bastioni ehitiste lammutusprojekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
6745 26.04.2007 projekti
kooskõlastus
Skone bastioni valgustuse taastamise tööprojekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
6746 26.04.2007 projekti
kooskõlastus
Skone bastioni ajutine piirdeaed Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik