Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
8494 07.01.2008 detailplaneering Skoone bastioni ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
8539 15.01.2008 projektieelne
kooskõlastus
Suurtüki 4C, Grusbeke-taguse torni, Renteni torni ja Rannamäe tee vahelise haljasala heakorra eskiisprojekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
8745 18.02.2008 muinsuskaitse
eritingimused
Vabadussõja Võidusamba rajamise muinsuskaitse eritingimused Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
8821 28.02.2008 projekti
kooskõlastus
Rootsi ja Ingeri bastionide käikude sisekujunduse projekt.
Koostaja: Männi Disain
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
8822 28.02.2008 projekti
kooskõlastus
Kiek in de Köki maa-aluse osa ja Ingeri bastioni sisekujunduse projekt.
Koostaja: Leonardo Disain
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
9191 28.04.2008 projekti
kooskõlastus
Kin-in-de-Köki torni II etapi rekonstrueerimis- ja restaureerimistööde eelprojekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
9316 15.05.2008 projekti
kooskõlastus
Loewenschede torni kohandamine keraamikaateljeeks Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
9682 04.07.2008 projekti
kooskõlastus
Ingeri bastioni eskarpmüüride konserveerimistööde projekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
9754 14.07.2008 projekti
kooskõlastus
Tallinna Linnamuuseumi filiaal. Kiek in de Köki torni II etapi rekonstrueerimis- ja restaureerimistööde põhiprojekt. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
10033 08.09.2008 uuringute aruanne Aruanne arheoloogilisest järelvalvest. Koostanud ragnar Nurk Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik