Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36709 30.12.2019 uuringute aruanne Monika Reppo, Paul Ööbik, Ragnar Nurk. ARHEOLOOGILINE JÄLGIMINE TOOMPUIESTEE – NUNNE TN –SUUR-KLOOSTRI TN – GÜMNAASIUMI TN, TALLINN (2015). ARUANNE. TALLINN 2019. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
36827 21.01.2020 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Tallinna linnamüüri ja Toompea tugimüüri valgustuse rajamise muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Tellija: AS Merko Infra. Töö nr: 18039 TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
36833 23.01.2020 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Tallinna linnamüüri Bremeni torni ja Brookusplatsi vahelise lõigu (Vene 38 osas) restaureerimise muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Tellija: Tallinna Kultuuriamet TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
36834 23.01.2020 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Tallinna linnamüüri Pika Jala lõigu (Rataskaevu 22, Lühike Jalg 6 osas) restaureerimise muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Tellija: Tallinna Kultuuriamet TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
37021 23.02.2020 tööde teostamise
aruanne
Suurtüki 12 remonditöökoja ja pumbamaja hoonete lammutus- ja konserveerimistööde teostamise aruanne. Tellija: Tallinna Linnavaraamet TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
37219 25.03.2020 uuringute aruanne Bremeni torni ukse dendrokronoloogilise uuringu aruanne. Tellija: TLPA muinsuskaitse osakond TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
37277 02.04.2020 uuringute aruanne Gurly Vedru. Aruanne arheoloogilistest uuringutest Tallinna linnamüüri juures (Tallinna vanalinna muinsuskaitseala, 2589; Toompea linnuse ringmüüri ja konsoolitornide säilmed, 2997; all linna kindlustused linnamüür, tornid, väravaehitised, muldkindlustused, vallikraav, 3015) 2019. aastal. Tallinn 2020. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
37284 03.04.2020 projekti
kooskõlastus
Gootide reduudi restaureerimise põhiprojekt. Tellija: TLPA muinsuskaitse osakond. Töö nr: GOOTI_PP/2020. Arhitekt Olavi Nõmmik TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
37523 01.05.2020 uuringute aruanne Janika Viljat. Arheoloogilne järelevalve Tallinnas Rannamäe teel (lõigul Suurtüki tn kuni Pikk tn) Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal (reg. nr.2589) ja all-linna kindlustatud alal (reg. nr. 3015) vahemikus 08.08–10.08. 2018. aastal seoses tänavavalgustuse rekonstrueerimistöödega. Tartu 2020. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
37634 14.05.2020 trassi kooskõlastus Elektrikaablite asendiplaan Tallinna Linnaplaneerimise Ameti eeslinnade peaspetsialist, Kirsi-Merilin Luik