Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
12753 16.12.2009 uuringute aruanne Kokkuvõte väljakaevamistest Harju värava alal 2008. ja 2009.a. ja lisandunud teabe esialgne analüüs Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
12839 04.01.2010 projekti
kooskõlastus
KIk-in-de-Köki sissepääsu süvendi tugimüüri II etapi tööde(paekiviga katmine) projekt. Muudatusjoonised. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
14311 13.09.2010 projektieelne
kooskõlastus
Skoone bastionile rajatava ajutise teatri (nn põhuteater) eskiisprojekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
14555 28.10.2010 projekti
kooskõlastus
Ingeri bastion. Trepi ja käsipuu projekt. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
15650 18.05.2011 projekti
kooskõlastus
Harjumäe pargi platsi korrastamise tööprojekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
15911 22.06.2011 projekti
kooskõlastus
Plate torni välistrepi projekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
16632 18.10.2011 projekti
kooskõlastus
Linnamüüri Neitsitorni lammutustööde projekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
16924 08.12.2011 projekti
kooskõlastus
Neitsitorni, Tallitorni ja linnamüüri restaureerimise ehitusprojekti eelprojekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
17012 22.12.2011 muinsuskaitse
eritingimused
Tallinn, Lai 51 Skoone bastioni kasemattide kasutuselevõtmise muinsuskaitse eritingimused Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
17274 02.02.2012 projekti
kooskõlastus
Lindamäe pargi platsi korrastamise eelprojekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik