Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
17358 16.02.2012 projekti
kooskõlastus
Lindamäe pargi platsi korrastamise tööprojekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
17512 29.02.2012 projekti
kooskõlastus
Neitsitorni elektri tugevvoolu projekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
17513 29.02.2012 projekti
kooskõlastus
Neitsitorni, Tallitorni ja linnamüüri galerii sisearhitektuurne projekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
17515 29.02.2012 projekti
kooskõlastus
Neitsitorni veevarustus ja kanalisatsioon Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
17516 29.02.2012 projekti
kooskõlastus
Neitsitorni nõrkvoolupaigaldised. Põhiprojekt. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
17517 29.02.2012 projekti
kooskõlastus
Neitsitorni küte. Põhiprojekt. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
17518 29.02.2012 projekti
kooskõlastus
Neitsitorni ventilatsioon. Põhiprojekt. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
18434 09.07.2012 projektieelne
kooskõlastus
Hinke torni ja kõrvalhoone rekonstrueerimise eskiisprojekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
19127 01.11.2012 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Neitsitorni keldriruumi krohvimaalingute konserveerimistööde kava Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
19252 20.11.2012 tööprojekti
kooskõlastus
Neitsitorni, Tallitorni ja linnamüüri sisearhitektuurne projekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik