Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
3933 11.01.2006 uurimistööde
programm
Väike-Karja 6, uurimis-lammutustööde programm TKVA juhtivspetsialist, Olev Liivik
3954 17.01.2006 muinsuskaitse
eritingimused
Viru värava eelvärava torni juurdeehituse muinsuskaitse eritingimused TKVA juhtivspetsialist, Olev Liivik
3955 17.01.2006 uurimistööde
programm
Viru värava eelvärava torni juurdeehituse muinsuskaitse väliuuringute programm TKVA juhtivspetsialist, Olev Liivik
7521 06.08.2007 projekti
kooskõlastus
Suure Rannavärava raidvapi (reg nr 3015) konserveerimistööde II etapi programm, Tln 2007 TKVA peaspetsialist, Viive Leitsar
6015 10.01.2007 tööde teostamise
aruanne
Tallitorni ja Neitsitorni vahelise kaitsekäigu katuse restaureerimise muinsuskaitse järelevalve aruanne TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
6120 31.01.2007 tööde teostamise
aruanne
Hellemanni torni remont-restaureerimise muinsuskaitselise järelevalve aruanne TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
7145 18.06.2007 muinsuskaitse
eritingimused
Valli 1 Virumägi muinsuskaitse eritingimused.
Koostaja: Elo Sova
TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
8020 25.10.2007 muinsuskaitse
eritingimused
Loewenschede torni muinsuskaitselised eritingimused TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
8439 20.12.2007 projekti
kooskõlastus
Plate torni välistrepi projekt TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
8621 28.01.2008 projektieelne
kooskõlastus
Aia 20/Väike-Rannavärava 4 Väike-Rannavärava tee äärse haljasala (keldrikorrusel end. töökojad) ümberehituse eskiisprojekt TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas