Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
17101 09.01.2012 tööprojekti
kooskõlastus
Neitsitorni, Tallitorni ja linnamüüri restaureerimise ehitusprojekt PÕHIPROJEKT TLPA peaspetsialist, Artur Ümar
14721 22.11.2010 muinsuskaitse
eritingimused
Harjumäe pargi korrastamise muinsuskaitse eritingimused Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti peaspetsialist, Helen Kallaste
15127 10.02.2011 projektieelne
kooskõlastus
Harjumäe pargi platsi korrastamise eskiisprojekt Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti peaspetsialist, Helen Kallaste
17041 28.12.2011 muinsuskaitse
eritingimused
Lindamäe ja Linda kuju korrastamise muinsuskaitse eritingimused Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti peaspetsialist, Helen Kallaste
17376 20.02.2012 projekti
kooskõlastus
Harju 6 kinnistul Rüütli tn pool prügimaja 4 konteinerile. Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti peaspetsialist, Helen Kallaste
18013 16.05.2012 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Tallinnas, Aia 6 ja Aia 8 kinnistute detailplaneeringu koostamiseks ja uushoonestuse projekteerimiseks Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Thea Laidvere
13755 04.06.2010 projekti
kooskõlastus
Arheoloogilised eeluuringud seoses maa-aluse parkla rajamisega Toomas Tamla
13834 16.06.2010 uuringute aruanne Arheoloogiline järelevalve elektrivarustuse trasside rajamisel Tallinnas Suur-Karja ja G. Otsa tänavatel kesk- ja uusaegse Karjavärava kompleksi maa-alal 2009. aastal. Tööde teostajad: R. Nurk, G. Püüa, V. Kadakas, G. Toos; luba nr 5418. Tööde tellija: Apsida Ehitus. Tööde teostamise aeg: 02.07-20.08. 2009. Toomas Tamla
14404 30.09.2010 uurimistööde
programm
Arheoloogilised uuringud bastionaalvööndi kindlustuste ja kultuurkihi selgitamiseks. Toomas Tamla
14461 07.10.2010 trassi kooskõlastus Sadevete kanalisatsiooni ja drenaaži rajamine Ingeri bastionile Vabadussõja võidusamba tagusele alale. Kaevetööde ajaks on vältimatu tellida arheoloogiline järelevalve; vajadusel tuleb korraldada arheoloogilised kaevamised. Toomas Tamla