Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
19606 24.01.2013 uuringute aruanne Ragnar Nurk, Anneli Kalm. Arheoloogiline järelevalve Tallinnas Komandandi aias 2012. aastal. Aruanne. Toomas Tamla
19607 24.01.2013 uuringute aruanne R. Nurk. Arheoloogiline järelevalve Tallinnas Ingeri bastionil (Harjumäel) 2011. aastal. Tallinn 2013. Toomas Tamla
19608 24.01.2013 uuringute aruanne R. Nurk. Arheoloogiline järlevalve Tallinnas Rootsi bastionil (Lindamäel) 2012. aastal. Aruanne. Tallinn 2013. Toomas Tamla
19754 21.02.2013 uuringute aruanne R. Nurk. Arheoloogilised eeluuringud Tallinna bastionaalvööndi Põhjapoolses osas 2010 aastal. Aruanne. Tallinn 2013. Toomas Tamla
20022 09.04.2013 uuringute aruanne R. Nurk. Arheoloogiline järelevalve Tallinnas Vabaduse väljakul (20082009: muldkindlustused (kaevand XVII). Aruanne. Tallinn 2013 Toomas Tamla
20227 09.05.2013 projekti
kooskõlastus
Vabadussõja võidusamba taguse kaldnõlva rekonstrueerimise projekt. Toomas Tamla
20620 20.06.2013 uurimistööde
programm
R. Nurk. Programm arheoloogilistele eeluuringutele Kaarli pst 4a kinnistul. Kaevatakse 3-4 šurfi, et selgitada Tallinna bastionaalsüsteemiga seotud müüride olemasolu ja võimalikku kultuurkihi olemasolu kunagise vallikraavi väliskaldal. Toomas Tamla