Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38850 02.11.2020 uuringute aruanne Eero Heinloo. Tallinn, Tammsaare pargi arheoloogiliste uuringute aruanne. Tallinn 2020. TLPA muinsuskaitse osakonna arheoloog, Ragnar Nurk
38867 04.11.2020 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Bastionaalvööndi Türgi tiiva tugimüüride, trepi ja piirete restaureerimise muinsuskaitse järelevalve aruanne. Tellija: TLPA muinsuskaitse osakond TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
39720 16.02.2021 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Gootide reduudi restaureerimise muinsuskaitse järelevalve aruanne. Tellija: TLPA muinsuskaitse osakond TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
20865 24.07.2013 projekti
kooskõlastus
Neitsitorni, Tallitorni ja linnamüüri restaureerimise ehitusprojekt. Keldri trepi varikatus ja piirdeaed prügikonteineritele Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
20937 07.08.2013 uuringute aruanne Tallinn, Hinke torni uuringute aruanne Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Kaarel Truu
20987 15.08.2013 hooldusjuhend,
tegevuskava
Viru eesvärava tornide konserveerimistööde kava TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
21017 22.08.2013 uuringute aruanne Ragnar Nurk. Arheoloogilised eeluuringud Tallinnas Kaarli pst 4a. Aruanne. Tallinn 2013 Toomas Tamla
21077 02.09.2013 projekti
kooskõlastus
Harjumäe pargi platsi korrastamise tööprojekti muudatus. Balti keti mälestusplaat ja infotahvel. Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti peaspetsialist, Helen Kallaste
21560 14.11.2013 projekti
kooskõlastus
Tallinnas Harjumäel asuva Vabadussamba taguse nõlva ekspertiis ja kindlustusprojekt. Toomas Tamla
22134 06.03.2014 projekti
kooskõlastus
Vabadussõja võidusamba taguse nõlva remonttööde ehitusprojekt. Toomas Tamla