Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
23047 14.07.2014 projekti
kooskõlastus
Tallinn, Harjumägi, Ingeri bastioni käikude idapoolse lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekt. Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Kaarel Truu
23323 01.09.2014 projekti
kooskõlastus
Ingeri bastioni käikude idapoolse lõigu kütte-, ventilatsiooni-, kondidtsioneerimise- ja drenaažisüsteemide ehitusprojekt. Harjumägi, Kesklinna LO, Tallinn, Harjumaa. Töö nr 140302-KVD. Tallinn 2014. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
23614 16.10.2014 projekti
kooskõlastus
Ingeri bastioni käikude idapoolse lõigu elektripaigaldise projekt TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
23815 18.11.2014 projekti
kooskõlastus
Komandandi tee 2. Kiek in de Köki trepikägiu kujundusprojekt. Autor Leonardo Meigas. November 2014. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
24276 02.02.2015 tööprojekti
kooskõlastus
Köismäe torni täiendava valgustuse tööprojekt TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
24460 02.03.2015 trassi kooskõlastus Kaugküttetorustiku rekonstrueerimine Nunne tänaval. Kogu trassi ulatuses tagada arheoloogiline järelevalve. Toomas Tamla
24666 02.04.2015 kooskõlastus Harjumäe Ingeri bastioni elektrivarustus. Toomas Tamla
25346 06.07.2015 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Viru eelvärava tornide restaureerimise muinsuskaitselise järelevalve aruanne TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
25466 27.07.2015 projekti
kooskõlastus
Toompea tn ja Tõnismäe veetorustiku rekonstrueerimise projekt. Tallinn, kesklinna linnaosa, Toompea tn, Kaarli puiestee ja Tõnismäe. Tööprojekt. Tellija AS Tallinna Vesi. Töö nr TL30-5/338-14 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
25792 21.09.2015 hooldusjuhend,
tegevuskava
Programm arheoloogilisele järelevalvele Kaarli pst 4a kinnistul kütusemahuti teisaldamisel. Kultuurimälestiste riiklik register nr 2589 ja 3015. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik