Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
22137 06.03.2014 kooskõlastus Tallinn, Lühike jalg 9 väravatorn. Siseukse paigaldusprojekt. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
22188 13.03.2014 projekti
kooskõlastus
Tallinn, Komandandi tee 2, II ehitusetapi restaureerimisprojekt. kiek in de kök Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
22481 28.04.2014 projekti
kooskõlastus
Vabadussamba taguse nõlva sadevete, kastmissüsteemi ja tehnovõrkude koondplaan. Toomas Tamla
23047 14.07.2014 projekti
kooskõlastus
Tallinn, Harjumägi, Ingeri bastioni käikude idapoolse lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekt. Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Kaarel Truu
23323 01.09.2014 projekti
kooskõlastus
Ingeri bastioni käikude idapoolse lõigu kütte-, ventilatsiooni-, kondidtsioneerimise- ja drenaažisüsteemide ehitusprojekt. Harjumägi, Kesklinna LO, Tallinn, Harjumaa. Töö nr 140302-KVD. Tallinn 2014. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
23614 16.10.2014 projekti
kooskõlastus
Ingeri bastioni käikude idapoolse lõigu elektripaigaldise projekt TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
23815 18.11.2014 projekti
kooskõlastus
Komandandi tee 2. Kiek in de Köki trepikägiu kujundusprojekt. Autor Leonardo Meigas. November 2014. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
24276 02.02.2015 tööprojekti
kooskõlastus
Köismäe torni täiendava valgustuse tööprojekt TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
24460 02.03.2015 trassi kooskõlastus Kaugküttetorustiku rekonstrueerimine Nunne tänaval. Kogu trassi ulatuses tagada arheoloogiline järelevalve. Toomas Tamla
24666 02.04.2015 kooskõlastus Harjumäe Ingeri bastioni elektrivarustus. Toomas Tamla